Tripadvisor vs 'fake reviews'

Tripadvisor geldt als een van de belangrijkste sociale media voor de beoordeling van attracties en musea. Het is dan ook belangrijk om hier actief op in te spelen. Dat er soms fake reviews gepost worden, mag je daar niet van weerhouden. We veronderstellen dat attracties en musea sowieso al minder onderhevig zijn aan het fenomeen dan logies of restaurants. Maar belangrijker: Tripadvisor heeft er zelf alle baat bij dat de reviews en quoteringen op zijn platform als betrouwbaar gepercipieerd worden. Het bedrijf levert dan ook veel inspanningen om komaf te maken met de fake reviews. Het maakt zich sterk dat (momenteel) 99% van de reviews authentiek zijn.

In deze blog van Phocuswright kan je lezen hoe Tripadvisor met het probleem omgaat.