Voor grotere attracties en musea op zoek naar goed onderbouwde investeringsbeslissingen

In het boek Investment Thrills, managing risk and return for the amusement parks & attractions industry beschrijft Pieter Cornelis de door hem ontwikkelde methode om de effecten van investeringen in de attractiebranche op een gestructureerde manier in kaart te brengen en te voorspellen. Centrale vraag in het boek is wat investeren in experiences nu uiteindelijk bottom line oplevert en welke experiences een grotere kans op succes hebben dan andere experiences.

Het boek mikt vooral op grotere, commerciële attracties maar de inzichten zijn zeker ook bruikbaar voor andere attracties en musea.

Meer hierover op de website van de auteur of in onderstaand artikel van het NRIT (Nederlands Research Instituut voor Toerisme - nieuwsbrief 22 juni 2017)

fig702876.jpg

Investment Thrills

Wat bepaalt het succes van investeringen?

Europese attractieparken investeren dit jaar meer dan 500 miljoen euro in nieuwe attracties. Die investeringsbeslissingen worden veelal gebaseerd op ervaringscijfers, gevoel voor de markt en het idee dat je regelmatig een grote nieuwe attractie moet bouwen om je bezoekcijfers op peil te houden. Maar waarin je dan moet investeren en waarom de ene investering beter rendeert dan de andere was tot op heden nauwelijks onderbouwd.

Wat leveren investeringen in nieuwe attracties op?

In het boek Investment Thrills, managing risk and return for the amusement parks & attractions industry beschrijft Pieter Cornelis de door hem ontwikkelde methode om de effecten van investeringen in de attractiebranche op een gestructureerde manier in kaart te brengen en te voorspellen. Centrale vraag in het boek is wat investeren in experiences nu uiteindelijk bottom line oplevert en welke experiences een grotere kans op succes hebben dan andere experiences.
 

De werkelijke Return on Investment

Cornelis bespreekt diverse onderzoeken die hij heeft uitgevoerd naar investeringen in attractieparken en het econometrisch model dat hij heeft ontwikkeld: "Ineens werd duidelijk dat bepaalde investeringen in het verleden slechts voor 2% extra bezoekers hadden gezorgd, terwijl andere investeringen voor 10%, 15%, soms zelfs meer dan 20% extra bezoekers (in het eerste jaar) hadden gezorgd”, zegt hij. "Daarmee werd voor het eerst duidelijk wat de werkelijke Return on Investment (ROI) van investeringen in het verleden is geweest.”

De auteur heeft zijn model voor het eerst toegepast op de investering van Toverland in een nieuw themagebied, de Magische Vallei, waar de groei van het aantal bezoekers, van 500.000 in 2012 naar 700.000 in 2015
sterk overeenkwam met de voorspelde berekeningen van het model.

 

Beter gefundeerde investeringsbeslissingen nemen

Het boek helpt de lezers om de effecten van investeringen te berekenen, na te denken over de meest relevante content- en contextfactoren waarmee ze in de toekomst beter gefundeerde investeringsbeslissingen kunnen nemen. Dat is volgens Cornelis niet eenvoudig: "Investeringen in de attractiebranche zijn een complex samenspel van onderling samenhangende factoren en beslissingen waar de zogenaamde X-factor een grote rol speelt.”

Wat is bepalend?

In het boek onderzoekt Cornelis wat uiteindelijk bepalend is voor het succes van een bepaalde investering: "Wordt dat primair bepaald door de keuze en kwaliteit van de attractie, de storytelling, thematisering, detailniveau of het gebruik van Intellectual Property, kortom, de content? Of wordt de bandbreedte van het succes vooral bepaald door de context, zoals het groeipotentieel van het park en andere (on)beheersbare factoren?” Met gefundeerde antwoorden op deze vragen is Investment Trills meer dan alleen de beschrijving van een investeringsmodel en feitelijk een handboek met succesfactoren voor investeringsbeslissingen in de attractiebranche.

Onzekerheid verkleinen

De lezers krijgen met dit boek meer houvast in de keuzes die zij gaan maken in de hoogte, frequentie en richting van hun investering waardoor de onzekerheid over de effecten van die investeringen kleiner wordt. De auteur hoopt dat daarmee de kans op een goede investering toeneemt; dan wel de kans op een slechte investering vermindert.