Voorbeeld klantenbevraging

Wanneer de gids aan het einde van zijn rondleiding afscheid neemt van de groep, dan blijkt dit dikwijls ook het einde van de bezoekerscyclus voor de klant. Een belangrijk contactpunt in de bezoekerscyclus tussen klant en organisatie met gidsenwerking wordt dan overgeslagen: de mogelijkheid om feedback te geven.

Werken met klantenbevraging is een belangrijk en zinvol instrument van kwaliteitszorg in je organisatie. Klantenbevragingen vormen een extra instrument om de relatie met de klanten te verbeteren en hun betrokkenheid te versterken. De resultaten van de bevraging worden gebruikt om je organisatie scherp te houden en de dienstverlening verder te ontwikkelen.

We bieden je een voorbeeld van klantenbevraging aan.

Voorbeeld klantenbevraging