Welcome to the experience economy

Het begrip 'beleveniseconomie' dook op aan het eind van de jaren negentig. Pine en Gilmore zagen in de beleveniseconomie een nieuwe fase van de economische ontwikkeling. Waardecreatie hing in het verleden hoofdzakelijk samen met het exploiteren van grondstoffen (fase I), het maken van goederen (fase II) en het leveren van diensten (fase III), maar zou voortaan vooral te maken hebben met het opvoeren van belevenissen.

Omdat het begrip 'beleveniseconomie' ook in relatie met musea en attracties vaak in de mond wordt genomen, vaak sloganesk of zonder nuances, kan het geen kwaad om de oorspronkelijke boodschap van Pine en Gilmore er eens op na te lezen. Je kan hun artikel hier online raadplegen of meteen de pdf downloaden.

Welcome to the experience economy