De zelfscan stelt je in staat om snel een globaal inzicht te verwerven in de sterke en zwakke punten van je organisatie op het punt van human resources beleid.

De zelfscan is opgebouwd rond 5 A's:

  • Algemene visie
  • Arbeidskrachten en tewerkstelling
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsverhoudingen

Je krijgt verdeeld over deze 5 thema's 110 uitspraken voorgeschoteld, waarbij je telkens aanvinkt wat van toepassing is. Op die manier krijg je een score per thema, en als je alle thema's invult, ook voor het HR-beleid in zijn geheel. Het invullen ervan neemt een kleine 15 minuten in beslag.

zelfscan 5 A HR-beleid in de organisatie aug 2014.xlsx (168.33 kB)