Jouw contactpersoon

Om het toeristisch onthaal in je bestemming toekomstbestendig te maken zal je (onder andere) gepast moeten inspelen op de digitale transformatie in je interne en externe omgeving. Maar hoe doe je dat?

Hierover viel al heel wat te leren op een inspiratie-event in het najaar van 2020. Dit event is uitvoerig gedocumenteerd. Hier brachten we alle presentaties en stukken samen. Bekijk vooral het Stappenplan en de Matrix van Mogelijke Acties!

Toerisme Vlaanderen biedt internationale onthaalsteden nu ook een zelfscan aan om met dat digitale onthaal concreet aan de slag te gaan. De zelfscan is een digitale tool aan die je in staat stelt te evalueren waar het onthaal op je bestemming momenteel staan, hoe het zich positioneert ten opzichte van andere onthaalsteden, waar er prioritaire verbeterpunten liggen en of je die ook met succes aanpakt. Niet alleen de dienstverlening in het eigen onthaalcentrum is daarbij in beeld, maar ook over het onthaal in andere belangrijke contactpunten op je bestemming.

Voor de scan sturen we een uitnodigingsmail naar de coördinatoren van de (internationale) onthaalcentra, met een individuele link naar de scan.

Vooraleer het zelfevaluatieformulier in te vullen is het van groot belang om vooraf de handleiding door te nemen. Je kan die handleiding hier downloaden, samen met een fictief voorbeeld-rapport en de samenstelling van de benchmarkgroepen.

De zelfscan staat online tot eind februari 2021. Je eigen rapport kan je meteen na het invullen downloaden. Doe dat ook en druk het af, want het is nadien niet meer online consulteerbaar. In de loop van maart krijg je het benchmarkrapport opgestuurd. Gebruik de uitkomsten van de scan om een actieplan op te stellen en begin 2022 kan je opnieuw online gaan scoren om je progressie te meten!

Net gemist? Download hier een printversie van de zelfscan vragenlijst (copyright Toerisme Vlaanderen)