HR-beleid: volg de gids!

Tussen de job en vereiste competenties van de onthaalmedewerker en die van de gids bestaan nogal wat overeenkomsten. Kijk daarom ook eens over het hekje: binnen de toolkit voor organisaties met gidswerking vind je in het onderdeel 'Werken aan een kwaliteitsvol gidsenbeleid' heel wat bruikbare tips en tools. Ze zijn ingedeeld in drie categorieën: selecteren, begeleiden en opvolgen. Veel ervan kan je mutatis mutandis en zonder veel moeite ook in de onthaalcontext toepassen.