Impact op de evenementensector

Via verscheidene bronnen monitoren we de impact van het coronavirus (Covid-19) op de toeristische sector. We updaten deze pagina geregeld met nieuw cijfermateriaal.

Jouw contactpersoon

Gedragscode en veiligheidsmatrix voor veilige heropstart evenementensector

Met het oog op een veilige heropstart krijgt de evenementensector een gedragscode en veiligheidsmatrix. Zo zullen organisatoren en lokale besturen een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken of en onder welke voorwaarden evenementen kunnen doorgaan.
Toerisme Vlaanderen werkt hiervoor samen met de Alliantie van Belgische Eventfederaties (ACC Belgium, Febelux, BESA en Becas), EventFlanders en Expertisecentrum Publieke Impact van KdG - Karel de Grote Hogeschool.

Resultaten impact corona op evenementensector

De eerste resultaten van de bevraging door het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool naar de impact van de coronamaatregelen op de Belgische evenementensector zijn bekend.

Uit het onderzoek blijkt dat de evenementensector in België een omzetverlies van 54% in 2020 verwacht ten opzichte van 2019, als gevolgd van de coronamaatregelen. Organisatoren van evenementen schatten het verlies op 1,3 miljard euro. Toeleveranciers van evenementen verwachten meer dan 3,6 miljard euro te verliezen.

In totaal vulden 1 119 organisaties het onderzoek in. Dat is meer dan 1/3de van alle organisaties die voor meer dan de 50% van hun omzet professioneel betrokken zijn bij of actief zijn in de organisatie van evenementen, conferenties, beurzen, festivals, incentives en/of meetings. Uit eerder onderzoek van het expertisecentrum blijkt dat de Belgische evenementensector zo’n 80 000 mensen te werk stelt. Jaarlijks organiseren die zo’n 77 000 evenementen.

Uit de cijfers blijkt dat de nood aan langdurige steunmaatregelen groot is. Bovendien kunnen evenementen kunnen niet zomaar terug opgestart worden. Gezien de huidige onzekerheden over de situatie zal het een tijd duren vooraleer de eerste events opnieuw kunnen plaatsvinden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool (kdG), op initiatief van Experience Magazine en de federaties ACC Belgium, BESA, BECAS en Febelux en met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders.

 

Impact coronacrisis op evenementensector