Voor de inhoudelijke ontwikkeling van het instrumentarium in de toolkit Kwaliteit in Gidsenwerking doet Toerisme Vlaanderen een beroep op inhoudelijke experten.

Janien Prummel

Janien heeft het overgrote deel van de inhoud van de toolkit voor organisaties met gidsenwerking ontwikkeld.

Haar expertise ligt voornamelijk in het begeleiden van organisaties die aan cultuurbemiddeling doen. Via opleiding en trajectbegeleiding helpt zij zowel nationaal als internationaal organisaties met een gidsenwerking in het professionaliseren van hun werking en van hun rondleiders / gidsen. Janien stond bovendien mee aan de wieg van de opleiding tot museumgids, waarbinnen zijn in CVO Het Perspectief nog steeds actief is als docent.

Haar vertrouwdheid met de sector en haar eigen ervaringen als gids maakten haar de inhoudelijke kennisbron die mee aan de basis ligt van (het overgrote deel van) ons instrumentarium. Janien helpt bovendien mee in het verspreiden van de kennis over het instrumentarium door het geven van workshops rond Kwaliteit in Gidsenwerking.

Workshops Kwaliteit in Gidsenwerking, Toerisme Vlaanderen, Faro en Herita organiseren regelmatig workshoptrajecten voor organisaties met gidsenwerking. Janien Prummel begeleidt in dit traject organisaties met gidsenwerking door hen grondig kennis te laten maken met de mogelijkheden van de instrumenten uit de toolkit en hen te leren om deze instrumenten te gebruiken binnen hun organisatie. Janien ontwikkelde samen met Toerisme Vlaanderen een groot deel van de instrumenten in de toolkit en biedt vanuit haar ervaring als gidsconsulent, communicatietrainer en rondleider de deelnemende organisaties de nodige ondersteuning. Enkele vragen en onderwerpen die aan bod komen: Wat betekent werken aan kwaliteit? Wat is de missie, visie, profilering,... van je organisaties? Hoe gebruik je een bezoekerscyclus? Wat kan je leren uit de kenmerken van je klant? Op welke manieren kan je je gidsen selecteren, begeleiden en opvolgen? Hoe zorg je voor een draagvlak voor het werken aan kwaliteit in je organisatie? De deelnemende organisaties hebben na de eerste vier sessies een duidelijker zicht op de behoeftes binnen hun organisatie en stellen een stappenplan op om zelf mee aan de slag te gaan. In de vijfde sessie koppelen zij hun eerste bevindingen terug aan de groep en de coach.

Publiek Centraal

Publiek Centraal is een netwerk van mensen en kennis. Via dit netwerk helpen organisaties elkaar hun publiek echt te bereiken. Dat gebeurt onder meer via training en coaching, onlinegroepen, inspiratiedagen en publicaties.

Voor Toerisme Vlaanderen ontwikkelde Publiek Centraal o.a. de praktijkgids 'Meer klanten met sociale media' en begeleidde Rudy Pieters al meerdere organisaties tijdens de workshops over het gebruik van sociale media voor organisaties met gidsenwerking. Tekst in pdf op aanvraag te verkrijgen.