Inspiratiedag 'The Future of Tourist Information Centres in Flanders' (Toerisme Vlaanderen, 22-12-2016)

Verslag inspiratiedag

Is er voor toeristische onthaalcentra nog wel een toekomst weggelegd? De toenemende digitalisering van toeristische informatie en de verwachting van toeristen om hun infovragen beantwoord te zien op het ogenblik en de plaats waar ze zich bevinden zouden kunnen doen besluiten van niet. Voor sommigen is dat een te radicale sprong, maar wat zeker is: het model van het 'klassieke' toeristische onthaal staat onder grote druk. Gelukkig groeit ook het besef daarvan. De Inspiratiedag over de toekomst van de onthaalcentra van 22 december 2016 in M-museum Leuven kon dan ook op een ruime belangstelling rekenen van onthaalverantwoordelijken en -coördinatoren. Matthias Burzinski van de Duitse koepelorganisatie Destinet.de deelde er zijn inzichten en ging samen met de 25 deelnemers op zoek naar oplossingen.

Volgende vragen stonden tijdens de inspiratiedag centraal

  • hoe verandert het informatiezoekend gedrag en de communicatie van toeristen?
  • hoe reageren DMO's momenteel op deze ontwikkelingen en hoe kijken ze naar de toekomst?
  • met welke vereisten moet een TIC gezien deze veranderende context rekening houden in zijn relatie met hotels, restaurants, attracties en andere service partners?
  • welke transformaties dringen zich op in het licht van de digitalisering van de reisindustrie?
  • hoe kan het TIC gelinkt worden aan het internet, mobiele diensten en digitale marketing?
  • hoe moet het verder met de inrichting en design van het onthaalcentrum?

Enkele conclusies

Eerst en vooral: het toeristische onthaalcentrum heeft nog een toekomst! Maar het zal dan wel snel en gepast moeten inspelen op de veranderende omgeving. Dat kan onder meer met een persoonlijke aanpak (bestemmingscoach, lokaal ambassadeurschap, dienstverlening en info op maat), een koppeling van virtueel en fysiek onthaal, een gepaste inrichting, grotere aansluiting bij de branding en promotie van de bestemming, een uitgekiend producten- en dienstenassortiment en een gewiekst inspelen op de psychologie van de klant. Voor dat laatste kan inspiratie geput worden uit de nieuwe retailconcepten die je ook terugvindt in andere sectoren.

Tegen de stroom in oordeelt Destinet.de op basis van zijn klantenonderzoek dat de eigen communicatie van de DMO voor de toerist een relevante en betrouwbare bron blijft, en dit ondanks het sociale mediageweld. Blijvende aandacht voor de eigen website en direct marketing zijn dan ook nog altijd van groot belang.

De Vlaamse onthaalcentra hechten toekomstgericht vooral belang aan digitalisering, branding, binneninrichting (heel wat projecten op stapel!) en servicekwaliteit. Dat laatste lijkt algemeen genomen wel goed te zitten, maar de overige worden hoog op de werkagenda gezet. Dit waren dan ook de topics waarop in de workshops na de middag met de deelnemers verder werd ingegaan.

Tools

  • je kan de presentatie van Matthias Burzinski hier downloaden
  • de documentatie bij de workshops van de namiddag (verslag, conclusies, gesuggereerde oplossingen) vind je hier.