Instrumenten voor Infrastructuur & Inrichting

Ontwerp- en adviesbureaus

Overzichtslijst met bureaus betrokken bij het ontwerp en de realisatie van toeristisch-recreatieve projecten in Vlaanderen en Brussel

Bewegwijzering: waar beginnen?

Wegwijshulp voor verbeteracties i.v.m. bewegwijzering van toeristische bestemmingen

Wachtrijsystemen

Leveranciers van systemen voor het management van wachtrijen

Toegankelijk onthaal - infrastructuur

2 brochures over toegankelijke onthaalinfrastructuur

I-pictogram

aangewezen pictogram voor de bewegwijzering naar en aanduiding van toeristische infopunten (onthaalcentra, infokiosken, infovriendelijke logies, ...)