Zelfscan Toeristisch Onthaal 2025

Om het toeristisch onthaal in je bestemming toekomstbestendig te maken zal je (onder andere) gepast moeten inspelen op de digitale transformatie in je...

Handleiding voor het verzamelen van data over publiekskenmerken en tevredenheid

Hoe ga je te werk als je inzicht wil verwerven in je publiek of wil achterhalen wat je bezoekers vinden over je dienstverlening.

Regelgeving pakketreizen: soms ook voor DMO's

 

Mystery visits onthaal Oost-Vlaanderen

Bij Toerisme Oost-Vlaanderen kan je intekenen voor een interessant mystery visit-pakket inclusief coaching na het eerste bezoek. Raadpleeg hier de...

Klantenfeedback via sociale media

Sociale media zoals Facebook en Tripadvisor kunnen je helpen te achterhalen hoe bezoekers je dienstverlening of product percipiëren en beoordelen.

Zelfscan voor onthaalcentra

Met de zelfscan voor toeristische onthaalcentra (TOC) kan je aan de hand van een 250-tal aandachtspunten bepalen in welke domeinen van het onthaal je organisatie sterk staat en in welke minder sterk. Deze doorlichting kan een belangrijk vertrekpunt voor een actiegericht verbeterprogramma vormen.

Het i-Marke: het Duitse TIC-kwaliteitssysteem

In Duitsland zijn er 700 toeristische onthaalcentra gecertificeerd door het Deutscher Tourismusverband.

Klantentevredenheidsenquête toeristisch onthaal

Het behalen van rechtstreekse klantenfeedback is belangrijk want de toerist, daar doen we het uiteindelijk voor. Heb je interesse om voor jouw onthaalcentrum een meertalige online klantenbevraging op te zetten? Maak dan gebruik van het gratis aanbod van Toerisme Vlaanderen.

VisitEngland: advies en ondersteuning voor Tourist Information Centres

VisitEngland ontwikkelde een ondersteuningsinstrumentarium voor zijn Tourist Information Centres, zeg maar de Engelse variant van Kwaliteit in Onthaal. De instrumenten die je terugvindt op hun de website zijn niet alleen inspirerend maar vaak ook direct inzetbaar in de Vlaamse context.

Stel een organisatiemodel op aan de hand van een vragenlijst

Zelfanalyse-instrument dat je in staat stelt om een algemeen beeld van je organisatie of afdeling op te bouwen aan de hand van een vragenlijst.