Jouw logies en de ruimtelijke ordening

De brochure 'Jouw logies en de ruimtelijke ordening' bevat de belangrijkste informatie over ruimtelijke ordening voor (toekomstige) logiesuitbaters. Je krijgt een goed idee van de functie van ruimtelijke plannen en de bestemmingszones waarin toeristische verblijven thuishoren. Je verneemt ook meer over de omgevingsvergunning. Dankzij de beslisboom heb je snel inzicht in je eigen situatie.

http://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/jouw-logies-en-ruimtelijke-ordening