Leidraad voor het statuut van de gids

De regelgeving in Vlaanderen en België maakt het vaak onduidelijk hoe je je activiteiten als gids het beste sociaal en fiscaal kan regelen.

De keuze voor een bepaald statuut heeft te maken met de persoonlijke situatie van de gids, maar is ook afhankelijk van de organisatie waarvoor je werkt: niet alle organisaties werken met alle statuten. Ook de tarieven worden dikwijls door de organisatie vastgelegd. In andere gevallen kan je erover onderhandelen of is de gids vrij in zijn of haar keuze.

Met de leidraad voor een sociaal en fiscaal statuut voor de gids willen we een snel overzicht geven van de manieren waarop je je als gids in orde kan stellen en van wat daar dan allemaal bij komt kijken.

Deze leidraad richt zich in de eerste plaats tot gidsen. Maar ook de verantwoordelijken van organisaties met een gidsenwerking kunnen deze brochure gebruiken om hun gidsen correct te informeren en begeleiden.