Organisaties met een gidsenwerking werken op allerlei manieren en in allerlei vormen samen met hun gidsen. Veel organisaties zijn echter nog op zoek naar een goede manier om met hun gidsen samen te werken. Vaak draait deze samenwerking rondom het ontwikkelen van (nieuwe) producten en/of rondleidingen. De ontwikkeling (of bijsturing of aanpassing) van rondleidingen behoort immers tot de kernactiviteiten van organisaties met een gidsenwerking.

We zien ook dat juist rond deze productontwikkeling veel diverse aspecten van het samenwerken met gidsen samenkomen. Ga je hen in meer of mindere mate betrekken, welke rol neem jij als verantwoordelijke op, ga je de gidsen vergoeden voor hun bijdrage in het ontwikkelingsproces van nieuwe producten,... ?

Door enkele praktijkvoorbeelden te analyseren zijn we gekomen tot een reeks goede handvaten om organisaties met gidsenwerking hierin te ondersteunen. De kadertekst rond samenwerkingsmodellen bij de ontwikkeling van rondleidingen geeft een overzicht van de zes elementen die een rol spelen in de samenwerking met je gidsen. In de tekst vind je tevens een aantal praktijkvoorbeelden die we voor je analyseren en nog tips van enkele collega's uit de sector.

Kadertekst Samenwerkingsmodellen