Next Generation Store Thomson UK

Thomson, de Engelse tak van TUI, gaat de komende jaren zijn reisagentschappen op een compleet nieuwe leest schoeien om op die manier beter aan te sluiten bij de behoeften van de klant van morgen. De "Next Generation Store" berust op pijlers als de Displayzone, Themaruimte, Eerste in de Rij en een nieuwe rol voor de reisagent.

Lees er meer over op de blog van Skift.