17de-eeuws schilderij terug thuis in Brugse Sint-Godelieveabdij

18 januari 2022
Brugge

Jouw contactpersoon

Joanna de Labaye is terug waar ze thuishoort: in de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Of althans een schilderij van haar. Toerisme Vlaanderen kocht het votiefportret van het miraculeus genezen meisje en brengt het terug naar de Brugse abdij, waar het oorspronkelijk hing. Zo gaat er nog meer kracht uit van deze religieuze erfgoedparel.
Toerisme Vlaanderen brengt het 17e eeuws schilderij van Joanna de Labaye weer waar het hoort, in de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Hoewel kunst kopen niet de hoofdtaak is van Toerisme Vlaanderen, werken we hiermee verder op het totaal ontsluiten van (religieus) erfgoed door onroerend, immaterieel en roerend erfgoed samen te brengen. Bovendien versterkt het alleen maar de beleving van de plek én het schilderij zelf.

Het votiefportret van Joanna de Labaye (1652) vertelt het verhaal van een doodziek klein meisje dat miraculeus genezen werd door Sint-Godelieve van een ernstige keelkwaal. Als dank voor de genezing, lieten de ouders van Joanna een portret van hun dochter schilderen en schonken ze het aan de abdij. Het portret werd later ontvreemd en ging van de Verenigde Staten naar Nederland. Toerisme Vlaanderen kocht het schilderij in 2021 van de Nederlandse familie Wöllenstein. De aankoop ervan past bovendien ook perfect in de Reizen naar Morgen-filosofie waar we de ziel van de plek centraal plaatsen en meerwaarde bieden aan bezoeker, bewoner en ondernemer.

 

Reizen naar Morgen is veel meer dan een filosofie, het moet mensen aan het denken zetten. Toerisme Vlaanderen heeft een aantal sites gekocht of in erfpacht waar in het waardevolle onroerende erfgoed vaak nog meubilair of andere roerende goederen staan. De boodschap aan kasteelheren en -dames en religieuzen die voor de moeilijke keuze staan om andere oorden op te zoeken, is bij deze: alles maakt deel uit van de intrinsieke waarde van de plek, en versterkt het toekomstverhaal. Heel specifiek voor Brugge, hopen we ook dat de terugkeer van het schilderij niet alleen de bezoekers, maar ook de bewoners en ondernemers doet stilstaan bij de ongelofelijke rijkdom aan kunst en cultuur die de stad te bieden heeft. En daar trots op te zijn. 

 

De Sint-Godelieveabdij in Brugge maakt, samen met het daar tegenovergelegen klooster van de Minderbroeders Kapucijnen, deel uit van de ‘Tuin van Heden’, een pilootproject van Toerisme Vlaanderen. Met dit pilootproject wil Toerisme Vlaanderen mensen inspireren hoe een verkenningstraject naar een nieuwe toekomst van religieus erfgoed er kan uitzien.

Schilderij Joanna de Labaye