5,175 miljoen euro extra steun voor jeugdverblijven en -hostels

12 april 2021
Brussel

Jouw contactpersoon

Net zoals heel wat andere toeristische ondernemingen hebben ook de jeugdverblijven en jeugdhostels zwaar te lijden onder de aanhoudende coronamaatregelen. Om het geleden verlies deels te compenseren trekken de Vlaamse minister van Toerisme en de Vlaamse minister van Jeugd in totaal 5,175 miljoen euro extra steun uit. Toerisme Vlaanderen staat mee in voor het toekennen van de steunbedragen.

Door de verlenging van de coronamaatregelen lopen de jeugdverblijven en -hostels ook dit jaar veel inkomsten mis. Om hen te helpen het hoofd boven water te houden, voorzien de Vlaamse minister van Toerisme en de Vlaamse Minister van Jeugd een extra steunbedrag van 5,175 miljoen euro. Toerisme Vlaanderen zal instaan voor het toekennen van de steun aan de jeugdverblijven. De toekenning van de steun aan de jeugdhostels wordt opgevolgd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Ook vorig jaar konden de jeugdverblijven en -hostels rekenen op steun uit de Vlaamse Regering. Er werd toen een bedrag van in totaal 14,1 miljoen euro uitgetrokken. Uit een brede bevraging in de sector blijkt dat zonder deze steun een groot deel van de begunstigden niet in staat was geweest om het coronajaar 2020 te overbruggen. Door de vzw-structuur en de subsidievoorwaarden kunnen de jeugdverblijven en -hostels immers slechts een beperkte reserve opbouwen.

De werking en inspanningen van het sociaal toerisme maken jaarlijks vakantie mogelijk voor heel wat jongeren en Vlamingen in een kwetsbare situatie. De financiële steun is dan ook bedoeld om de verblijven te helpen overleven en zo het vakantie-aanbod voor jongeren en kwetsbare groepen veilig te stellen. Alle erkende jeugdverblijven en jeugdhostels zullen een beroep kunnen doen op de steunmaatregel. De voorwaarden worden op dit moment nog uitgewerkt.

Steun jeugdverblijven en -hostels