540 000 bezoekers in laatste WO I-herdenkingsjaar

29 januari 2019
Diksmuide

Jouw contactpersoon

In 2018 zakten ruim 540 000 bezoekers af naar de Westhoek voor de WO I-herdenking. Voor de hele herdenkingsperiode (2014 tot 2018) noteerde het kenniscentrum van Westtoer 2,8 miljoen WO I-herdenkingsbezoekers. Tellen we daar de unieke bezoekers van het project ‘Coming World Remember me’ bij, dan komen we op 3 miljoen. Dat is een half miljoen meer dan vooropgesteld. Toerisme Vlaanderen investeerde de voorbije 5 jaar bijna 22 miljoen euro in WO I-infrastructuurprojecten en -evenementen, en daar kwam ook nog een aanzienlijk bedrag bij voor internationale promotie. Ook de komende jaren blijven we dit herdenkingstoerisme met vredesboodschap ondersteunen.

In 2018 telde Westtoer 541 500 bezoekers, 5% meer dan in 2017. Mei en juni, maar vooral ook november met de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand waren opvallend drukker dan in 2017. De binnenlandse markt was in 2018 goed voor 45%, de buitenlandse voor 55%. In vergelijking met 2017 waren er 6% binnenlandse en 4% buitenlandse bezoekers meer.

Het Verenigd Koninkrijk blijft voor het WOI-herdenkingstoerisme in Vlaanderen het belangrijkste buitenlandse herkomstland. De Britse markt noteerde in 2018 een toename van 11% ten opzichte van 2017. Het marktaandeel van de Britten bedroeg in 2018 36% van het totaal aantal herdenkingsbezoekers. Nederland blijft de tweede buitenlandse markt voor het herdenkingstoerisme in de Westhoek. De Nederlandse markt bleef in vergelijking met 2017 relatief stabiel (+1%). Het marktaandeel van de Nederlanders bedroeg 9% van het totaal aantal herdenkingsbezoekers. Het aandeel van de vier verre markten (Australië, Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland) bedroeg 6% in 2018 (t.o.v. 7% in 2017).

“Dat de belangstelling uit het buitenland hoog blijft, heeft ons al begin 2018 doen beslissen dat we ook in 2019 en daarna blijven inzetten op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog,” zegt projectleider Lea Winkeler van Toerisme Vlaanderen. “We doen dat niet alleen omwille van de economische waarde die herdenkingstoerisme creëert voor de Westhoek en voor Vlaanderen als geheel. Minstens even belangrijk is het feit dat we uniek, betekenisvol erfgoed onder onze vleugels hebben dat ons verbindt met mensen uit alle uithoeken van de wereld. Want 3 miljoen bezoekers, dat zijn drie miljoen mensen van vlees en bloed die we tijdens de herdenkingsperiode in contact hebben gebracht met échte plekken, échte voorwerpen en échte verhalen van de Groote Oorlog.”

De komende jaren staan volledig in het teken van de wederopbouw van de Westhoek, na de Eerste Wereldoorlog. Verschillende partners in de Westhoek werken met steun van Toerisme Vlaanderen aan een totaalprogramma van tentoonstellingen, evenementen en routes. Die moeten de herdenkingsbezoekers in 2020 op enkele iconische sites in de Westhoek onderdompelen in het verhaal van de wederopbouw.

Meer over het WO I-project en onze inspanningen op het vlak van herdenkingstoerisme