742.707 euro voor wegwerken van vakantiedrempels

16 april 2021
Brussel

Jouw contactpersoon

Hoewel vakantie een basisrecht voor iedereen is, zijn er jaarlijks nog heel wat Vlamingen die vakantiedrempels ondervinden. Om dat probleem te verhelpen, maakt de Vlaamse minister van toerisme via Toerisme Vlaanderen een extra bedrag van in totaal 742.707 euro vrij binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen verdient Vakantie’. Het programma ondersteunt projecten die vakantiedrempels wegwerken voor individuen of groepen uit Vlaanderen of Brussel. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over 22 projecten die concrete inspanningen leveren om een vakantie mogelijk te maken voor iedereen.

Jaarlijks lanceert Toerisme Vlaanderen een oproep binnen het Impulsprogramma ‘Iedereen Verdient Vakantie’. In 2020 waren er uitzonderlijk twee oproepen, waarvan nu het steunbedrag en de begunstigden van de tweede oproep gekend zijn: 22 projecten ontvangen in totaal 742.707 euro om vakantiedrempels weg te werken. In november 2020 kenden we reeds 945 000 euro toe aan 26 andere projecten.

De doelgroepen die het vaakst met drempels geconfronteerd worden en voor wie de subsidies uiteindelijk bedoeld zijn, kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het gaat zowel om mensen met een fysieke en mentale beperking, als mensen die sociale- of gezondheidsdrempels ondervinden. Denk maar aan mensen die in isolatie leven, financiële problemen hebben, ziek zijn, nieuwkomers in de samenleving of mensen uit een zorgvoorziening.

‘Stad zonder Drempels’ van WeTravel2 is één van de 22 projecten die een subsidie ontvangt. Het doel van het project is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om fysiek toegankelijke individuele bezoekerspakketten aan te bieden in Mechelen als pilootstad, met als einddoel de ontwikkeling van een verkoopsklaar pakket. Een ander initiatief dat op steun kan rekenen is ‘Zorgeloos genieten voor jongeren’ van ‘De Nieuwe Ceder vzw’. Het project bestaat uit de organisatie van kinderkampen en biedt een antwoord op zowel de stijgende vraag naar opvangmogelijkheden voor kinderen uit verontrustende thuissituaties als op de nood aan respijtzorg voor mantelzorgers.

Iedereen Verdient Vakantie