945 000 euro voor wegwerken vakantiedrempels

18 november 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

Een deugddoende vakantie is helaas nog altijd niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Nog heel wat mensen kunnen er om diverse redenen nooit eens een keer tussenuit. Daarom maakt Toerisme Vlaanderen 945 000 euro vrij voor het wegwerken van vakantiedrempels. Concreet steunen we 26 projecten die vakantiedrempels wegwerken voor individuen of groepen die deze drempels moeilijk op eigen kracht kunnen overwinnen. Want iedereen verdient vakantie!

Niet elke Vlaming heeft de mogelijkheid om op vakantie te gaan. Heel wat mensen ondervinden nog altijd tal van drempels om er even tussenuit te glippen en de batterijen weer op te laden. Omdat iedereen vakantie verdient, investeert Toerisme Vlaanderen bijna 1 miljoen euro in 26 projecten die deze vakantiedrempels wegwerken.

De doelgroepen voor wie deze subsidies bestemd zijn en de drempels die ze ervaren, kunnen zeer uiteenlopend zijn. Denk hierbij aan mensen met een fysieke of mentale beperking, mensen die leven in eenzaamheid en isolatie, mensen in (kans)armoede, mensen die lijden aan (jong)dementie, mensen die in voorzieningen of zorgverblijven wonen of nieuwkomers in onze samenleving.

In ‘Akindo Connects’ – een van de 26 projecten – investeert Toerisme Vlaanderen zo’n 50 000 euro. Dit pilootproject wil jongeren tussen 13 en 30 jaar uit maatschappelijk kwetsbare situaties op zoek laten gaan naar verbinding via een laagdrempelige vakantie-ervaring in de natuur. Hierdoor krijgen de jongeren inzicht in de oneindige connecties die kunnen voortvloeien uit een vakantiebeleving. Ze zullen ontdekken hoe vakantie in de eerste plaats ontspanning en rust biedt en zo ruimte creëert om creativiteit, interesses en talenten aan te wakkeren. Vakantie leidt tot experimenteren, tot leerprocessen, tot groei en bijgevolg ook tot een hoger zelfbewustzijn.

Een ander project dat op onze steun kan rekenen, is ‘Onbeperkt buiten XL’ van Good Planet vzw. Dit project focust zich voornamelijk op het optimaliseren van de informatiestroom tussen parkbeheerders en mensen met een beperking. In samenspraak met de doelgroepen worden tools ontworpen om feedback te geven aan beheerders om zo het park aantrekkelijker te maken voor mensen met een beperking. Hieruit wordt een inspiratiebox ontwikkeld rond natuurrijke inrichtingen die interessant zijn voor de doelgroep. Voor dit project voorziet Toerisme Vlaanderen 30 818 euro.