Agentschap Onroerend Erfgoed en Toerisme Vlaanderen reizen samen naar morgen

1 april 2021
Brussel

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen gelooft sterk dat erfgoed bijzonder waardevol en aantrekkelijk is, en toerisme en erfgoed elkaar kunnen versterken. Een visie die ook past binnen onze “Reizen naar morgen”-filosofie waarbij we werken aan florerende bestemmingen voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het is een filosofie die ook het agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunt, daarom ondertekenden we woensdag 31 maart samen een intentieverklaring op het kasteel van Loppem. Hiermee gaan we een engagement aan de komende jaren nauw samen te werken.

Bij het bestuderen van de beleidsnota’s Onroerend Erfgoed en Toerisme voor de periode 2019-2024 bleek al snel dat zowel het agentschap Onroerend Erfgoed als Toerisme Vlaanderen erfgoed zien als een rode draad in hun visie voor de toekomst. Daarom ondertekenden Sonja Vanblaere, Administrateur-generaal bij Onroerend Erfgoed en Peter De Wilde, CEO bij Toerisme Vlaanderen woensdag 31 maart een intentieverklaring die de samenwerking tussen de agentschappen verstevigt. Dat plechtige moment ging door op het prachtige kasteeldomein van Loppem.

De ambitie van onze samenwerking? Betere resultaten boeken door samen te werken, in co-creatie projecten realiseren en zo samen zorg dragen voor ons rijke erfgoed, de ontwikkeling en het ontsluiten ervan voor bezoekers.


Gedragen erfgoedzorg

Erfgoed heeft bijzonder veel potentieel. Zo kan het perfect hand in hand gaan met een innovatieve benadering van de erfgoedlocatie en zijn er veel mogelijkheden om er een kwalitatieve, hedendaagse invulling aan te geven. Om dat te kunnen realiseren zijn er ‘erfgoedgemeenschappen’ nodig die een gedragen erfgoedzorg op poten zetten. Daarbij treedt erfgoed zelf als ambassadeur op, tonen we wat alle mogelijkheden zijn en pakken we daarmee uit. Iets waar we, samen met het agentschap Onroerend Erfgoed, op willen inzetten in de toekomst.

Een hart voor erfgoed en een plan voor de toekomst

Met Toerisme Vlaanderen zetten we meer dan ooit in op erfgoed. Vanuit onze filosofie ‘Reizen naar Morgen’ vertrekken we steeds vanuit de positieve kracht van toerisme, de ziel van bijzondere plekken, betekenisvolle activiteiten en ontmoetingen. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee meerwaarde generen, voor bezoekers, bewoners, ondernemers én de plek zelf. En daar speelt ons Vlaamse erfgoed een belangrijke rol in: door erfgoed en toerisme hand in hand te laten gaan, laten we gemeenschappen en plekken floreren.

Het is duidelijk dat Toerisme Vlaanderen en het agentschap Onroerend Erfgoed voor een gezamenlijk traject staan. Door erfgoedzorg, erfgoed en de toeristische ontwikkeling ervan te verbinden, versterken we elkaars doelstellingen en dragen we ook bij aan een mooiere leefomgeving en een krachtiger erfgoed in Vlaanderen.

In de intentieverklaring lees je meer over de uitgangspunten van onze samenwerking en de geplande acties.