Akkoord tussen Airbnb en Toerisme Vlaanderen over delen logiesgegevens

26 juli 2021
Brussel

Jouw contactpersoon

Het boekingsplatform Airbnb en Toerisme Vlaanderen hebben een akkoord gesloten rond het delen van logiesgegevens. Door deze samenwerking zal Toerisme Vlaanderen een beter zicht krijgen op de aangeboden Airbnb-logies en de (brand)veiligheid en het comfort ervan, en kunnen we de (inter)nationale bezoeker nog beter een kwalitatieve en veilige overnachting garanderen.

Op vraag van Toerisme Vlaanderen zal Airbnb voortaan bepaalde logiesdata delen over de Vlaamse logiesverhuurders zoals de naam, het adres en de capaciteit van het logies en de gegevens van de uitbater zelf. Airbnb zal deze gegevens tot 6 keer per jaar bezorgen aan Toerisme Vlaanderen, bijvoorbeeld bij grote activiteiten, evenementen of festivals. Op basis van die gegevens kan Toerisme Vlaanderen vervolgens nagaan of het logies aangemeld is, in orde is met de brandveiligheid en voldoet aan alle normen inzake kwaliteit en comfort. Doel? Een kwalitatief en veilig logiesaanbod garanderen aan de bezoekers uit binnen- en buitenland.

De overeenkomst tussen Airbnb en Toerisme Vlaanderen komt er naar aanleiding van een reeks afspraken die Airbnb maakt met verschillende gemeenschappen in Europa onder de naam 'The Great Rebalance of European Travel'. Hiermee wil Airbnb de heropstart van reizen op een duurzame en veilige manier laten gebeuren en wil het overtoerisme vermijden op sommige plekken. Door samen te werken met lokale overheden in Europa, en dus ook in Vlaanderen, wil Airbnb mee zorgen voor een gezond herstel van het toerisme.

 

Met deze samenwerking wordt een nieuwe belangrijke stap gezet richting een gelijk speelveld voor alle toeristische logiesondernemers en hosts in Vlaanderen. “Bovendien sluit deze visie perfect aan bij onze ‘Reizen naar Morgen'-strategie”, zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “Met deze strategie streven we immers naar een gezond evenwicht tussen bezoekers, bewoners en ondernemers, en bovendien altijd met respect voor de ziel van de plek. Dankzij deze constructieve samenwerking en het delen van deze gegevens zal Toerisme Vlaanderen de bezoekers uit binnen- of buitenland nog beter kunnen verzekeren dat Vlaanderen een kwalitatieve bestemming is om te bezoeken.”

Benieuwd naar de toeristische voorwaarden om een logies te starten?
Ontdek het in het Logiesdecreet.