Ambitieus ‘Reizen naar Morgen’-relanceplan voor doelgerichte herstart van het toerisme

22 april 2021
Brussel

Jouw contactpersoon

Zuurstof en ambitie, het zijn de twee kernelementen van het ambitieuze ‘Reizen naar Morgen’-relancebeleid dat Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir op 22 april 2021 lanceerde. Met dit beleid mikt ze op een doelgerichte herstart voor de zwaar getroffen toeristische sector in Vlaanderen en wil ze tegelijk versneld inzetten op vergroening, verduurzaming, digitalisering en bewuster reizen. Want natuurlijk gaat toerisme over economie, maar daarnaast over nog zoveel meer dan dat. Toerisme Vlaanderen zal samen met zijn partners een belangrijke rol vervullen in de uitvoering van dit relancebeleid dat de sector opnieuw op de rails moet krijgen en toerisme wil inzetten als middel om Vlaanderen te laten floreren.

Corona heeft de toeristische sector zeer zwaar getroffen. In 2020 daalde het aantal bezoekers van 14 miljoen naar 5 miljoen en het totale verlies van de toeristische sector liep vorig jaar op tot 17 miljard euro. Ook vandaag, meer dan een jaar na de uitbraak van de pandemie, is het nog altijd heel stil in toeristisch Vlaanderen. Er is beterschap op komst, maar hoe dan ook zal het toerisme zich pas ten vroegste in 2024 volledig kunnen herstellen. Volgens minister van Toerisme Zuhal Demir bevinden we ons op een kantelpunt en moeten we dit momentum aangrijpen om een nieuwe weg in te slaan. Met het relancebeleid ‘Reizen naar Morgen’ wil ze de toeristische sector een nieuwe levensadem geven en tegelijkertijd de ambitie schragen om versneld in te zetten op vergroening, verduurzaming, digitalisering en bewuster reizen. Want het louter economische verhaal van toerisme moet worden bijgestuurd van enkel ‘méér’ naar ‘meerwaarde’ – en niet enkel voor ondernemers, maar ook voor bewoners, bezoekers en de plek.

“We kunnen deze coronacrisis aangrijpen om onze toeristische sector in Vlaanderen voldoende veerkracht te geven om er opnieuw tegenaan te gaan en klaar te zijn voor de toekomst die steeds in verandering is.”
(Zuhal Demir, minister van Toerisme)

Bovenop de reeds gekende steunmaatregelen om de toeristische sector in Vlaanderen door de crisis heen te loodsen, trekt minister Demir een extra 150 miljoen euro uit voor de vijf themalijnen van toerisme uit de beleidsnota: erfgoed, Vlaanderen natuurlijk, culinair erfgoed, Vlaanderen fietsland en congressen en events. Daarnaast komt de focus ook te liggen op het toegankelijker maken van toerisme voor iedereen. Want iedereen verdient vakantie. Aan de hand van verschillende projecten zal Toerisme Vlaanderen samen met zijn partners mee instaan voor het vormgeven en uitwerken van bovengenoemde thema’s. Ook het wegwerken van vakantiedrempels voor kwetsbare groepen aan de hand van concrete ondersteuning verloopt via ons agentschap. Een aantal partnerprojecten werden intussen al bepaald, maar er volgen de komende maanden en jaren ook nog verschillende nieuwe projectoproepen.

Met de extra 150 miljoen euro die wordt vrijgemaakt voor de themalijnen, bedraagt het totale steunbedrag in het relancebeleid nu 218,5 miljoen euro. 28,5 miljoen euro hiervan werd vorig jaar al toegekend aan de sociaal-toeristische sector en daarnaast is er nog eens 30 miljoen euro voorzien voor het Vlaams Stimulusprogramma en 10 miljoen euro voor Flanders is a Festival.

Enkele projecten uit de verschillende speerpunten van het relanceplan:

  • Om het ondernemersweefsel gezond te houden werd het stimulusprogramma uitgerold, maar ook het iconische TV-programma Vlaanderen Vakantieland komt terug en zal een ondersteuning zijn voor onze toeristische ondernemers.
  • Vlaanderen beschikt momenteel over één nationaal park, het Nationaal Park Hoge Kempen, we willen er graag 4 bij.
  • Kastelen hebben door hun ligging, historische waarde en groene omgeving een hoog bezoekerspotentieel. Sommige domeinen zijn veel te waardevol om te laten verdwijnen, maar er zijn niet altijd middelen of kandidaten om ze een nieuwe toekomst te bezorgen. Daarom zal Toerisme Vlaanderen het Rubenskasteel in Elewijt (Zemst), de kasteelsite in Poeke (Aalter) en de kasteelsite in Leut (Maasmechelen) verwerven om ze nieuw leven in te blazen
  • De uitbouw van een Vlaams Culinair Centrum in het Loodswezen op het Eilandje in Antwerpen moet dé referentieplek worden voor onze gastronomie. Vlaamse en internationale bezoekers zullen er in contact komen met lokale bewoners, culinaire ondernemers en Vlaamse producten. Toerisme Vlaanderen zal samen met de lokale bewoners/ondernemers/ producenten en andere publieke en private spelers uit de culinaire sector de locatie uitbouwen tot een unieke culinaire trekpleister en de locomotief voor al die andere sites in Vlaanderen die meebouwen aan onze gastronomische reputatie.
  • Met het state-of-the-art Centrum ‘De Ronde’ richten we een nieuwe wielerhub op in Oudenaarde, het hart van de Vlaamse Ardennen, waar elke binnen- en buitenlandse wielerfan zijn hart kan ophalen. Het wordt een publiek-private samenwerking waarbij ook lokale bewoners, ondernemers en de wielergemeenschap nauw worden betrokken. Want de koers heeft een maatschappelijke meerwaarde. Als De Ronde ergens passeert, dan draagt dit bij tot de sociale cohesie en de plaatselijke economie.
  • Het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (FMCCA), perfect gelegen vlakbij het mooiste station van het land, is door zijn succes nu al aan een upgrade toe. Het congrescentrum krijgt extra auditoria, een nieuw meetingcenter en de link met ZOO Antwerpen wordt versterkt. Toerisme Vlaanderen wil het FMCCA omvormen tot een state-of-the-art centrum om zo makkelijk de concurrentie aan te gaan met internationale spelers.
  • Innovatieve projecten in Vlaanderen en Brussel die vakantie voor Vlamingen die een vakantiedrempel ervaren beter bereikbaar maken, kunnen ondersteuning krijgen van Toerisme Vlaanderen. Via de oproep ‘Iedereen verdient Vakantie’ zoekt Toerisme Vlaanderen naar vernieuwende projecten die nieuwe methodes of tools ontwikkelen voor een breed netwerk van vakantiemakers.