Bevraging evenementensector schat impact coronavirus in

27 maart 2020
Vlaanderen

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen wil in deze bijzondere tijden extra hard zijn schouders zetten onder de toeristische sector, waaronder ook de evenementen-, MICE- en festivalindustrie. In samenwerking met de koepelorganisaties lanceerden we een brede bevraging om de impact op die evenementensector helder in kaart te brengen.

Het coronavirus heeft een gigantische impact op het ondernemingsleven in Vlaanderen. Ook de evenementen-, MICE- en festivalsector is zwaar getroffen. Om een duidelijk zicht te krijgen op de gevolgen van de coronacrisis en de noden van deze sector lanceerden we op 26 maart een brede bevraging. Deze bevraging is een samenwerking met ACC (Association of Communication Companies), BESA (Belgian Event Supplier), BECAS (Belgian Event Caterer Association), Febelux en Experience Magazine en werd uitgevoerd door het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool. We delen de resultaten binnenkort op onze website.

Ben jij actief in de evenementen-, MICE- of festivalsector?

1. Surf naar de website van koepelorganisatie ACC Belgium en vind er:

    • specifiek advies en antwoorden op vlak van HR, wetgeving, preventie en medische bijstand voor de evenementensector

    • een up-to-date roadmap met 3 scenario’s (evenementen die plaatsvinden, uitgestelde evenementen en geannuleerde evenementen)

    • een overzicht van 5 steunmaatregelen voor de evenementensector die momenteel worden bepleit bij de verschillende overheden

2. Meer info over specifieke steunmaatregelen vind je op de website van VLAIO. Daar vind je onder andere uitleg over de hinderpremie, uitstel over vrijstelling van betalingen, overbruggingsrecht, waarborgregelingen en andere maatregelen.

Toerisme Vlaanderen bundelt alle relevante info, trends, inzichten en antwoorden op de meest gestelde vragen en antwoorden voor de brede toeristische sector op www.toerismevlaanderen.be/corona.