Corona duwt Vlaamse logies in het rood

4 maart 2021
Brussel

Jouw contactpersoon

De impact van de coronacrisis op de logiessector in Vlaanderen is groot. Zo sloot bijna twee derde van de Vlaamse logies het coronajaar 2020 af met rode cijfers. De hotelsector blijkt het hardst getroffen. Gelukkig konden de meeste logiesuitbaters het hoofd boven water houden dankzij de steunmaatregelen vanuit de Vlaamse Regering, al blijft het voor velen een zware uitdaging. Dat blijkt uit een bevraging bij 2500 logies in het Vlaamse Gewest, uitgevoerd door de provinciale toeristische partners en de Vlaamse kunststeden (Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen en Leuven) in samenwerking met Toerisme Vlaanderen.

Begin februari bevroegen de provinciale toeristische partners, de Vlaamse kunststeden (Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen en Leuven) en Toerisme Vlaanderen 2500 logies in het Vlaamse Gewest. Het doel van het onderzoek was om enerzijds de impact van de coronacrisis op de werking van de logies in kaart te brengen en anderzijds om te polsen naar de toekomstverwachtingen en -plannen van de uitbaters. Op het moment van de bevraging was ongeveer 60% van de logies open, 35% tijdelijk gesloten en slechts een klein aandeel definitief gesloten. Dat de impact van de crisis groot is, dat is duidelijk:

 • Bijna 67% van de bevraagde logies sloot 2020 af met rode cijfers.
 • Een kleine 30% draaide break-even.
 • Slechts een kleine minderheid boekte winst.

Doorgaans zijn hotels er slechter aan toe dan andere logiesvormen.

Gelukkig slaagt het merendeel van de logies erin het hoofd – zij het soms nipt – boven water te houden dankzij de Vlaamse steunmaatregelen. 67% van de bevraagde logies maakte gebruik van de steun, waarvan de helft aangeeft dat de steun het verschil maakte tussen open blijven of de deuren sluiten. De rest van de bevraagde logies vroeg geen steun aan omdat ze hun activiteit in bijberoep uitoefenen of zonder ondernemingsnummer, een voorwaarde om van de steun te kunnen genieten. Bijna alle hotels maakten gebruik van de steunmaatregelen (95%), bij de kleine vakantiewoningen (capaciteit van maximaal 10 personen) vroeg slechts de helft van de uitbaters steun aan. De meest gebruikte premie was de corona hinderpremie van de Vlaamse overheid.

Investeringen ondanks corona

De bevraging had tevens tot doel om de impact van de coronacrisis op de investeringen van de Vlaamse logies in kaart te brengen. Ook hier blijkt duidelijk dat de gezondheidscrisis een grote invloed uitoefende:

 • 42% zag zich gedwongen om te investeren om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.
 • 13% voerde zijn investeringen gewoon uit zoals gepland.
 • 7% voerde zijn investeringen versneld uit.
 • 11% deed extra investeringen omdat de omstandigheden dat makkelijker maakten. (vb. het wegblijven van bezoekers)
 • 25% had geen investeringen gepland voor 2020.
 • 30% stelde investeringen uit door de algemene onzekerheid, 24% door hun moeilijke financiële situatie.

Een belangrijke toevoeging is dat er ook op het vlak van investeringen duidelijke verschillen zijn tussen de logiesvormen. Zo moesten hotels vaker dan andere logiesvormen investeren om te voldoen aan de coronamaatregelen (64%) en stelden zij geplande investeringen vaker uit. Kleinschalige logiesvormen konden zich makkelijker aanpassen zonder noemenswaardige investeringen.

Veerkracht van de sector

 • Dat de Vlaamse logies bijzonder veerkrachtig en flexibel zijn, maakt dit onderzoek nog maar eens duidelijk. Zelfs tijdens deze enorme crisisperiode, speelden heel wat logies in op nieuwe ontwikkelingen. Enkele concrete voorbeelden:
 • 20% van de ondervraagde logiesuitbaters heeft nieuwe doelgroepen aangetrokken in 2020 en wil hiermee verder gaan in de toekomst.
 • Nog eens 20% plant om in 2021 nieuwe doelgroepen te bewerken.
 • 31% ontwikkelde of plant nog nevenactiviteiten buiten de vrijetijdssector.
 • Allerlei samenwerkingen werden opgestart of geïntensifieerd. 10% deed dit al in 2020, 20% wil dit doen in 2021.

Ook het belang van kwaliteitskeurmerken en labels komt sterk naar voor in de bevraging. Ongeveer de helft van de logies heeft hiervoor stappen gezet of heeft plannen in die richting.

Het blijft voorzichtig kijken naar de ontwikkelingen in de Vlaamse logiessector in 2021. Het staat alleszins vast dat we ons vanuit Toerisme Vlaanderen onafgebroken blijven inzetten om de sector zo goed als mogelijk te ondersteunen.