Coronavirus: concrete steunmaatregelen voor toeristische sector

13 maart 2020
Brussel
Coronavirus: maatregelen en informatie gebundeld

Jouw contactpersoon

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen nemen concrete steunmaatregelen om de impact van het coronavirus op de toeristische sector te beperken. Zo zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Toerisme Vlaanderen zal dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van 1 miljoen euro. Met deze maatregelen willen minister Demir en Toerisme Vlaanderen een antwoord bieden op de concrete noden van onze toeristische sector.

De impact van het coronavirus laat zich zeer hard voelen in de toeristische sector. Toerisme Vlaanderen engageert zich samen met Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir om de toeristische sector met concrete maatregelen te ondersteunen.

Minister Demir maakt via Toerisme Vlaanderen een budget van 5 miljoen euro vrij aan steunmaatregelen voor de toeristische sector. Daarbij zullen we ons in eerste instantie focussen op kleine en sociale projecten en organisaties. Daarnaast werd beslist om de pachtgelden van de jeugdherbergen van Toerisme Vlaanderen voor dit jaar kwijt te schelden. Dit is een steunmaatregel met een totale waarde van ongeveer 1 miljoen euro. Ook zoeken we naar een oplossing voor toeristische organisaties die niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen. Een verruiming van de maatregelen die nu al voorzien zijn door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zou daar aan tegemoet kunnen komen.

Uiteraard verdedigen we de toeristische sector waar nodig. Graag nemen we deel aan het bankenoverleg om de specifieke belangen van onze toeristische partners te behartigen. We zetten ons ook schrap om in de postcoronaperiode zo snel mogelijk de toeristische activiteiten en aantrek van Vlaanderen te verhogen.

De precieze modaliteiten van deze steunmaatregelen worden nu verder door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. Toerisme Vlaanderen zal het voortouw nemen om alle nuttige informatie te bundelen en te verspreiden onder de toeristische sector in Vlaanderen.

Met deze maatregelen willen minister Demir en Toerisme Vlaanderen een antwoord bieden op de concrete noden van de toeristische sector. Op 11 maart 2020 organiseerde Toerisme Vlaanderen een constructief overleg met zijn toeristische partners. Daar kwam sterk naar voor dat de toeristische sector in de eerste plaats nood heeft aan glasheldere én beter gecoördineerde communicatie vanwege de overheid. Daarnaast haalden de deelnemers aan het overleg ook aan dat overbruggende steunmaatregelen essentieel zijn om de veerkracht van de sector te stimuleren.