Coronavirus: Toerisme Vlaanderen ondersteunt en informeert toeristische sector

3 maart 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen maakt deel uit van de ‘taskforce economische impact corona’. Tijdens een eerste vergadering op 3 maart 2020 zijn een aantal concrete aandachtspunten en maatregelen opgelijst die zeer relevant zijn voor onze toeristische ondernemingen. Zo zal de focus van onze promotionele inspanningen verlegd worden naar onze onmiddellijke buurlanden. Toerisme Vlaanderen blijft zijn reguliere activiteiten ook verder uitvoeren.

Eind 2019 ontstond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich verspreid in Europa en ook in België.

Toerisme Vlaanderen volgt vanzelfsprekend de situatie op de voet op. Daarom maken we ook deel uit van de ‘taskforce economische impact corona’. Tijdens de eerste vergadering op 3 maart 2020 is beslist dat we onze promotionele focus zullen verleggen naar de onmiddellijke buurlanden. Mensen zullen blijven reizen maar kiezen vaker voor bestemmingen dichterbij. Daarom gaat Toerisme Vlaanderen de middelen die vandaag worden ingezet voor de Aziatische markt verschuiven naar de buurlanden.

Tijdens de taskforce werd ook bevestigd dat toeristische ondernemers voor de meeste economische steunmaatregelen in aanmerking zullen komen. Toerisme Vlaanderen zal hen daarbij zoveel mogelijk begeleiden en coachen.

Toerisme Vlaanderen brengt op korte termijn ook alle relevante spelers uit de toeristische sector bij mekaar om na te denken over concrete maatregelen. Van zodra nuttig en nodig informeren we de toeristische sector over eventuele bijkomende maatregelen.

Nuttige links

Toerisme Vlaanderen volgt de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, het Crisiscentrum Vlaamse Overheid en de Wereldgezondheidsorganisatie nauwgezet op.

Graag verwijzen je door naar enkele nuttige links in verband met het coronavirus.

Ondertussen blijven we natuurlijk ook zelf bereikbaar voor sectorspecifieke vragen over dit onderwerp via communicatie@toerismevlaanderen.be