COVID Infrastructure Risk Model helpt uitbaters sport -en culturele infrastructuren en event- en congreslocaties

14 september 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

Het Covid Event Risk Model (CERM) en het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) moeten niet meer gebruikt worden binnen de toelatingsprocedure voor evenementen. Surf voor meer info over corona en de eventuele gevolgen voor evenementen naar info-coronavirus.be

Sinds dinsdag 1 september kunnen uitbaters van permanente infrastructuren een aanvraag indienen om meer publiek te ontvangen dan bepaald in het MB van 30 juni 2020 (200 indoor en 400 outdoor). Om die uitbaters een houvast te geven bij de organisatie van evenementen, voorstellingen en wedstrijden (voor zittend publiek) , ontwikkelden we het COVID Infrastructure Risk Model (CIRM).

Uitbaters van permanente infrastructuren kunnen bij hun lokale bestuur vanaf 1 september een aanvraag indienen om meer publiek te ontvangen dan momenteel toegelaten is (200 personen binnen, 400 personen buiten). Om te garanderen dat dit veilig kan verlopen, is er nu het COVID Infrastructure Risk Model. Dit model geeft de uitbaters van permanente infrastructuren, zoals sportstadia, theaters, concertzalen, event en congreslocaties een houvast bij de organisatie van evenementen, voorstellingen en wedstrijden voor een zittend publiek.

Het COVID Infrastructure Risk Model is een checklist die uitbaters toelaat om via een vragenlijst, aan de hand van een aantal veiligheidsparameters, hun permanente infrastructuren te screenen op de COVID-19 veiligheidsrisico’s. Het COVID Infrastructure Risk Model beroept zich (deels) op dezelfde set parameters als het COVID Event Risk Model (CERM), maar focust zich op hoe de infrastructuur zich leent tot het coronaveilig organiseren van evenementen.

Op basis van het resultaat van de COVID Infrastructure Risk Model scan en de bijkomende informatie die door de uitbater en de lokale overheid wordt aangeleverd, formuleert de bevoegde minister een advies aan de lokale overheid. De burgemeester neemt het advies van de minister mee in de eindbeslissing over de uitzonderingsaanvraag.

De COVID Infrastructure Risk Model scan werd ontwikkeld binnen een samenwerking van Toerisme Vlaanderen, EventFlanders en de sector en maakt deel uit van de algemene risico-analyse die voor elke permanente infrastructuur moet worden uitgevoerd.