Een impactvolle reiservaring dankzij Reizen naar Morgen pionierswerk in de Kempen

6 november 2020
Antwerpse Kempen

Jouw contactpersoon

Toerisme Provincie Antwerpen was met de regio Kempen één van de pioniers die bij de Reizen naar Morgen Proeftuinen betrokken was. De Proeftuinen was een initiatief waarbij er in de regio Meetjesland, Mechelen en de regio Kempen onderzocht werd hoe men kon komen tot een florerende bestemming vanuit de filosofie van Reizen naar Morgen. Wendy Carnier, regiowerker Kempen, vertelt hoe het leertraject zorgde voor het nieuw strategisch plan 2020-2025 voor toerisme in de Kempen.

Proeftuinen was een onderzoekend initiatief van de Reizen naar Morgen-community waarbij ondernemers, bewoners, organisaties en overheden uit verschillende regio’s en steden brainstormen over thema’s om zo vorm te geven aan hun toeristisch beleid. In de workshops experimenteerden de deelnemers rond toerisme en het streven naar florerende bestemmingen en een florerende gemeenschap. Uit die experimenten ontstond het strategisch plan 2020-2025 voor de regio Kempen, waarin de principes van Reizen naar Morgen sterk terug te vinden zijn.

Wendy Carnier staat als regiowerker Kempen letterlijk en figuurlijk met haar voeten in de regio. Zij vertelt hoe Toerisme Vlaanderen via het model van de impactvolle reiservaring de aanzet gaf tot het bekomen van een evenwichtig samenspel tussen drie elementen: de plek, de ontmoetingen en de belevingen. Op basis van deze inzichten zet de regio Kempen de komende jaren sterk in op het Kempengevoel, de fiere Kempenaar, het DNA, de uniciteit en tegelijk de verbondenheid van en met de Kempen.

Wendy Carnier, regiowerker Kempen: “Ook al is de Kempenaar van oudsher eerder bescheiden, hij is best trots én er heerst een groot samenhorigheidsgevoel. Toerisme is dé manier om dat beter naar buiten te brengen. Het komt zowel de beleving van de bezoeker als het welbevinden van de bewoner ten goede.” 

In het strategisch plan staat welk type plekken, activiteiten en ontmoetingen een impactvolle vakantiebeleving in de Kempen mee bepalen. In totaal werden er tien strategische hefboomprojecten uitgewerkt die de komende jaren zullen bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van de regio. Die kunnen bezoekersmagneten worden en toeristen het kernverhaal van de Kempen laten ervaren.

De hefboomprojecten zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de initiatiefnemer en een begeleidende regiowerker. Aan de hand van verschillende contactmomenten krijgt de initiatiefnemer regelmatig feedback, wat een win-win situatie voor beide partijen creëert. De indiener heeft namelijk meer kans om een subsidie te ontvangen en de regio ziet projecten tot stand komen die een meerwaarde creëren voor de bezoekers, de bewoners, de ondernemers en de plek.