Evolutie reisintenties Europeanen

4 augustus 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

De coronacrisis heeft de reisplannen van heel wat mensen beïnvloed. Vanuit Toerisme Vlaanderen voeren we deze zomer onder meer onderzoek naar de wijzigende reisintenties van Nederlanders, Duitsers, Fransen, Zwitsers, Oostenrijkers, Italianen en Spanjaarden. De resultaten van de tweede onderzoeksgolf, die plaatsvond van 25 tot 29 juni 2020, liggen sterk in lijn met die van begin juni. Nog steeds voelen de buitenlanders zich het veiligst in hun eigen land. België wordt vooral als een veilige bestemming beschouwd door de Nederlanders, Fransen en Duitsers. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië worden gezien als de minst veilige landen om naartoe te reizen. Ook blijft een vakantie in eigen land aan populariteit winnen. Respondenten die hun reisplannen wijzigden, deden dit nog altijd hoofdzakelijk om besmetting te voorkomen. Verder blijven groene omgevingen in trek en worden steden vaker vermeden.

Sinds enkele maanden monitoren we de impact van het COVID-19 virus op de toeristische sector. Dat doen we ook op de Europese markten, meer bepaald in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Spanje. Uit de resultaten van golf 2 van het onderzoek, dat plaatsvond tussen 25 en 29 juni 2020, blijkt dat de meeste inwoners zich nog steeds het meest veilig voelen in hun eigen land. Net zoals tijdens golf 1 van het onderzoek zien de respondenten het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië als de minst veilige bestemmingen. België wordt vooral in buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland als een veilige bestemming beschouwd. Verder kwam naar voren dat een vakantie in eigen land nog steeds in is en dat reisplannen meestal gewijzigd worden uit angst voor besmetting. Zoals dat ook in golf 1 het geval was, blijven groene bestemmingen populair en blijft men vaker weg uit de steden.

Het merendeel van de respondenten van golf 2 beschouwt zijn of haar eigen land nog altijd als een veilige bestemming. Zo vindt 56% van de Duitsers, 52% van de Italianen en 67% van de Nederlanders zijn of haar eigen land een veilig tot heel veilig land. 33% van de Fransen, 37% van de Nederlanders en bijna 30% van de Duitsers ziet België als een veilige locatie. Bij de Oostenrijkers is dat nog maar 14%. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië worden ook in golf 2 het vaakst als onveilig bestempeld.

Wanneer het aankomt op het wijzigen van de plannen, wordt het ‘vermijden van het risico op besmetting’ opnieuw het vaakst opgegeven als reden. Enkel Italianen (50%) wijzigden duidelijk vaker dan de anderen hun plannen vanwege de heersende onzekerheid over het al dan niet mogen reizen.

Bij het onderzoeksthema ‘bestemming’ kwam ook nu weer duidelijk naar voren dat vakantie in eigen land overal aan belang wint. Er wordt beduidend minder naar het buitenland gereisd. Zeker Spanje, Italië en landen buiten Europa zijn veel minder populair als reisbestemming.

Wat de keuze voor logies betreft, opteren buitenlanders nog altijd vaker voor kleinschalige logies op een rustige plek. Vakantieparken en campings zijn vooral bij de Nederlanders populair.

Tot slot peilden we weer naar welke omgevingen buitenlandse toeristen opzoeken. Dat ze zich tegenwoordig liefst in een rustige, groene omgeving bevinden is duidelijk. Voor corona koos 47% van de Nederlanders voor een vakantie aan de kust, tegenover 42% nu. 56% van de Nederlanders opteert dezer dagen voor een groene omgeving, terwijl dat voor corona nog maar 49% was. Eenzelfde trend zien we bij de Zwitsers, waarvan 59% nu aangeeft een groene omgeving te verkiezen, tegenover 43% voor corona. In Spanje wil nog maar 22% op vakantie in een stad, terwijl dat voor de crisis nog 45% was. Ook Italianen kozen voor corona (41%) veel vaker voor een citytrip dan nu het geval is (25%).

In totaal namen 5 274 buitenlanders deel aan golf 2 van het onderzoek naar de reisintenties van de Europeanen. In de eerste golf waren dat er 5291.