Herbestemmingsplan abdijsite Herkenrode voorgesteld

Hasselt
Abdijsite Herkenrode Panorama
Op vrijdag 4 maart 2022 presenteerden Toerisme Vlaanderen, Herita VZW en de Stad Hasselt het plan van aanpak voor de herbestemming van de abdijsite van Herkenrode. Bedoeling is om vanaf de zomer alle partners en de lokale gemeenschap te laten meedenken over de toekomst van de erfgoedsite. Paul Lambrechts wordt aangesteld als directeur van het domein en zal de algemene coördinatie op zich nemen. “De Abdij van Herkenrode moet een absolute trekpleister voor Hasselt en omstreken worden. Ik kijk enorm uit naar de ideeën van de omwonenden en de ondernemers uit de buurt om van deze prachtige abdij een site te maken waar zowel de buurt als toeristen van kunnen genieten," zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Sinds begin dit jaar is Toerisme Vlaanderen eigenaar van het domein van Herkenrode. “Sinds de verwerving van het klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf vormt de site opnieuw één consistent geheel met één eigenaar,” zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “We wensen dit fraaie domein op te waarderen en een nieuwe toekomst te geven in de filosofie van ‘Reizen naar Morgen’, onze strategische toekomstvisie voor toerisme. We willen dat de abdijsite kan uitgroeien tot een parel in het toekomstige netwerk van erfgoedsites. Tegelijk willen we iedereen die op één of andere manier met religieus erfgoed bezig is inspireren om na te denken over de toekomst van ons religieus erfgoed.”

"De abdij van Herkenrode is niet enkel een erfgoedparel op de Vlaamse kroon, ook het domein bloeit van de prachtige natuur. Toerisme vormt de perfecte springplank om deze uitzonderlijke plek open te stellen voor bezoekers, ondernemers en bewoners van Hasselt en bij uitbreiding voor heel Limburg en Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen zal samen met Herita VZW en de stad Hasselt werk maken van de inkleuring van die nieuwe toekomstplannen. In het bijzonder kijk ik uit naar de inbreng van de omwonenden en de ondernemers uit de buurt. Hun inbreng is van goudwaarde om van Herkenrode een hotspot te maken in Limburg en Vlaanderen,” zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Via Toerisme Vlaanderen investeert Vlaanderen 5,2 miljoen euro in de site. De erfpacht van het gehele domein zal in handen van Herita VZW gelegd worden. De Stad Hasselt blijft van haar kant actief verbonden aan het domein met inzet van personeel en het programma op de site.

Een integraal plan van aanpak, met de nadruk op participatie.

Toerisme Vlaanderen, Herita VZW en de Stad Hasselt willen vanaf deze zomer alle partners en de lokale gemeenschap laten meedenken over een duurzame herwaardering van het domein en de infrastructuur, die de ziel van de plek eer aandoet en voor bewoners, bezoekers en ondernemers waardevol is. Daarbij zetten we in op 2 actielijnen: slimme en snelle interventies op het domein om de directe beleving meteen te versterken enerzijds en het creëren van een nieuwe verhaallijn die ook de toekomst van dit unieke domein versterkt anderzijds. Algemeen directeur van Herita Matthias Francken: “In Herkenrode laat Herita haar meerwaarde als Vlaamse ‘National Trust’ zien, door met bewoners en vrijwilligers in te zetten op plekken met betekenis”.

Nieuwe centrale coördinatie op de site.

Vanaf 1 mei zal Herita de centrale coördinatie van de site en van de uit te werken actielijnen oppakken. Paul Lambrechts wordt aangesteld als directeur van het domein. Hij is historicus en heeft de laatste 5 jaar samen met een groep enthousiaste vrijwilligers het kasteel van Heers weer op de kaart gezet. Hij groeide op om de hoek in Kuringen. “In Herkenrode raakte ik als jongen van 8 gepassioneerd door geschiedenis, hier zag ik de eerste amateur-opgravingen, die de redding van het domein destijds in gang hebben gezet!” Paul Lambrechts zal samen met de medewerkers van de Stad Hasselt, met de projectleiders van Toerisme Vlaanderen, met de vrijwilligers van Herkenrode en met de stakeholders uit stad en provincie de gezamenlijke ambitie realiseren om tegen 2024 de abdijsite een nieuw élan te geven.

Een bijzondere plek met betekenis voor de Stad Hasselt.

De Stad Hasselt staat voor cruciale jaren: het stadscentrum groeit hard, het bestuur weet steeds meer ondernemingen en kenniswerkers aan zich te binden en zet tegelijk ook in op actieve burgerparticipatie. Herkenrode moet een belangrijke parel aan de Hasseltse kroon worden, zowel voor bezoekers als bewoners. Het samenspel van beiden zal de kracht en authenticiteit van het domein bepalen. Schepen voor Toerisme Rik Dehollogne: “Herkenrode moet een toonbeeld worden van hoe goede samenwerking tussen het lokale en Vlaamse niveau kan leiden tot een impactvol project waar de toeristische sector -in Hasselt, Limburg en de Euregio- beter van wordt”.