Inwoners Ieper positief tegenover toerisme in hun stad

8 juli 2020
Ieper

Jouw contactpersoon

De inwoners van Ieper staan positief tot zeer positief tegenover het toerisme in hun stad. Dat blijkt uit het bewonersonderzoek dat we in april 2020 uitvoerden in samenwerking met de KU Leuven en de Stad Ieper. Het onderzoek bestond uit een online bevraging over de mate waarin de Ieperlingen het toerisme in hun stad steunen.

De houding van de Ieperlingen nagaan tegenover het toerisme in hun stad, dat was het doel van de online bevraging die we in april 2020 uitvoerden in samenwerking met de KU Leuven en de Stad Ieper. Aan de hand van een aantal verschillende thema’s polsten we bij in totaal 787 inwoners naar de mate waarin zij het toerisme in Ieper steunen. De resultaten zijn op zijn minst gezegd positief: bijna 8 op de 10 Ieperlingen geeft aan het toerisme in de stad te steunen en bijna 7 op de 10 zegt dat de voordelen van het toerisme zwaarder doorwegen dan de nadelen. Naast het overkoepelende thema ‘steun aan toerisme’ kwamen ook ‘leefbaarheid, ‘de perceptie van zowel de positieve als negatieve impact van het toerisme’, ‘aspecten die de steun aan het toerisme beïnvloeden’ en ‘de toekomst’ aan bod.

Het toerisme heeft slechts een beperkte invloed op de leefbaarheid in Ieper. Dat blijkt uit het feit dat maar 16% van de ondervraagde inwoners vindt dat toeristen last veroorzaken in de stad. 37% zegt zich soms in zijn comfort gehinderd te voelen door het toerisme. Wanneer het aankomt op de perceptie van de positieve impact, geeft maart liefst 89% van de ondervraagden aan dat toerisme bijdraagt tot levendigheid in de stad en 58% dat het een positieve impact heeft op het inkomen en de levensstandaard van de bewoners. 49% ervaart dankzij het toerisme meer shopping- en ontspanningsmogelijkheden. Een negatief aspect van toerisme is volgens 46% dat het leven in de stad duurder wordt. 61% vindt dan weer dat het meer verkeersproblemen veroorzaakt. Burgemeester Emmily Taple geeft wel aan dat de stad intussen volop bezig is met de uitwerking van een plan om dit probleem te verhelpen.

Het gros van de Ieperlingen is trots om er te wonen. Het luik ‘aspecten die de steun aan het toerisme beïnvloeden’ onthult namelijk dat 7 op de 10 Ieperlingen fier is op de stad. 4 op de 10 geeft aan leuke contacten te hebben met bezoekers en 7 op de 10wil betrokken zijn bij het toeristische beleid.

Tot slot werd ook gepeild naar de toekomst: willen de Ieperlingen meer, evenveel of minder toeristen van een bepaald type? Het aantal respondenten dat ‘meer toeristen’ antwoordt ligt beduidend hoger dan ‘minder’. Er is echter wel een uitgesproken voorkeur voor individuele toeristen en minder voor groepsbezoekers.

In 2017 en 2019 voerden we samen met de kunststeden ook al grootschalige bewonersstudies uit in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. Nu kreeg ook stad Ieper de kans om de steun van haar inwoners ten opzichte van toerisme in kaart te brengen. De resultaten van deze bewonersbevraging worden meegenomen bij de opmaak van een nieuwe strategische visienota voor het toerisme in Ieper.


Bewonersonderzoek Ieper: foto van markt