Inwoners Scheldeland steunen het toerisme in hun streek

25 februari 2021
Scheldeland

Jouw contactpersoon

70% van de inwoners van Scheldeland steunt het toerisme in zijn of haar gebied en wil dat het belangrijk blijft in de toekomst. Dat blijkt uit het bewonersonderzoek dat Toerisme Vlaanderen eind 2020 uitvoerde in samenwerking met KU Leuven, Toerisme Scheldeland, Rivierpark Scheldevallei en alle betrokken gemeenten. In totaal namen 2.058 bewoners deel uit zeven Scheldeland-steden en gemeenten: Aalst, Berlare, Bornem, Denderleeuw, Dendermonde, Puurs-Sint-Amands en Willebroek.

Eind 2020 organiseerde Toerisme Vlaanderen in samenwerking met KU Leuven, Toerisme Scheldeland, Rivierpark Scheldevallei en de betrokken gemeenten een grootschalige bewonersstudie in Scheldeland. Aan de hand van een aantal verschillende thema’s werd er bij in totaal 2.058 inwoners gepolst naar de mate waarin zij het toerisme in hun gemeente steunen. Het onderzoek leidde tot enkele interessante resultaten:

  • 70% van de respondenten steunt toerisme en wil dat het belangrijk blijft in Scheldeland.
  • 75% vindt dat zijn of haar regio de promotie van toerisme moet ondersteunen.
  • 56% vindt dat zijn of haar regio er beter uitziet door toeristische ontwikkelingen.
  • 47% geeft aan dat deze toeristische ontwikkelingen ook leiden tot een betere levenskwaliteit.
  • Slechts 10% van de respondenten ervaartoverlast door toerisme, waarbij Berlare het hoogste scoort met 27% van de bewoners.
     

Er zijn enkele opmerkelijke verschillen te vinden tussen de verschillende gemeenten:

Zo staan de bevraagde inwoners van Aalst, Berlare, Bornem, Dendermonde en Puurs-Sint-Amands positiever tegenover het toerisme in hun stad of gemeente, dan de bevraagde inwoners van Denderleeuw en Willebroek. Ook ligt de steun tegenover toerisme in deze eerste vijf steden en gemeenten hoger, ervaren ze de positieve impact van toerisme meer en zijn ze door toerisme fierder een inwoner te zijn van hun stad of gemeente, dan de inwoners van Denderleeuw en Willebroek.

Wanneer we de bevraagde steden en gemeenten op toeristisch niveau onderling vergelijken, zien we voornamelijk grote verschillen op vlak van het toeristische en recreatieve aanbod en het aantal bezoekers. Zo beschikken Aalst, Berlare, Bornem, Dendermonde en Puurs-Sint-Amands over meer activiteiten, attracties, toeristische voorzieningen en accommodaties, dan Willebroek en Denderleeuw. De aanwezigheid of afwezigheid van deze toeristische voorzieningen zorgt op zijn beurt dan weer voor meer of minder bezoekers, uitgedrukt in aankomsten en overnachtingen. Zo hebben steden en gemeenten als Aalst, Berlare en Bornem duidelijk meer bezoekers dan gemeenten als Denderleeuw en Willebroek.

Er lijkt dus een relatie te zijn tussen de steun tegenover toerisme en de aanwezigheid van toeristisch(e) voorzieningen en aanbod, die hand in hand gaan met meer of minder bezoekers. In Scheldeland kunnen we dan ook concluderen dat hoe meer toeristische faciliteiten en bezoekers er zijn in een gebied, hoe positiever de inwoners tegenover toerisme in dat gebied lijken te staan.

Als we de bewonersattitude tegenover toerisme in Scheldeland vergelijken met de vorige bewonersstudies in de Vlaamse Kunststeden Genk en Ieper, kunnen we concluderen dat Scheldeland over opportuniteiten beschikt om deze attitude positief te laten evolueren in de toekomst.Zo ligt de steun tegenover toerisme in Scheldeland op bijna gelijke hoogte met de steun tegenover toerisme in de Vlaamse Kunststeden Genk en Ieper. Desondanks zien de Scheldelanders minder positieve impacts van toerisme en meer negatieve impacts in vergelijking tot de vorige onderzoeksregio’s. Bovendien voelt men zich minder fier en ziet men minder sociale meerwaarde in toerisme in Scheldeland dan in Genk en Ieper.

De algemene conclusie van het onderzoek is dan ook dat de steun ten opzichte van toerisme in Scheldeland aanwezig is en nog verder verbeterd kan worden. De voorwaarde om dit te bereiken is dat er gewerkt wordt aan de perceptie van de positieve en negatieve impacts van toerisme, de sociale meerwaarde van toerisme, de fierheid, het persoonlijk economisch voordeel en de betrokkenheid van de bewoners.

De bewonersstudie in Scheldeland is onderdeel van een grotere reeks bewonersstudies omtrent de steun tegenover toerisme in Vlaanderen. Eerdere onderzoeksregio’s waren de Vlaamse Kunststeden in 2016, 2017 en 2019, maar ook Genk en Ieper werden bevraagd in 2020.

Dit onderzoek heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 Onderzoek en Innovatieprogramma van de Europese Unie onder “grant agreement No 870708”.

Benieuwd naar alle details van dit onderzoek? Lees het volledige verslag.