Levenslijn van 30 miljoen euro voor heropstart van het toerisme in 2021

23 december 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

Bovenop de bestaande steunmaatregelen maakt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir via Toerisme Vlaanderen 30 miljoen euro extra vrij om toeristische ondernemers klaar te maken voor de heropstart van het toerisme in 2021. Dit levenslijn-initiatief moet de toeristische sector wat meer ademruimte geven en toelaten om broodnodige investeringen te doen om opnieuw te kunnen starten. Slechts een deel van het steunbedrag moet worden terugbetaald – en dit binnen een periode van vijf jaar. Samen met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal Toerisme Vlaanderen de ingediende dossiers evalueren.

Na een rampzalig jaar zal het toerisme in Vlaanderen in 2021 voorzichtig kunnen heropstarten. Een volledig herstel van de toeristische sector wordt echter pas verwacht binnen 4 à 5 jaar. Tot die tijd zal het voor de betrokken ondernemingen moeilijk zijn om hun reservekapitaal terug aan te vullen, laat staan om broodnodige investeringen te doen voor een succesvolle en vlotte heropstart. Om de sector hierin te ondersteunen komt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir via Toerisme Vlaanderen in 2021 met een nieuwe steunmaatregel: de levenslijn van 30 miljoen euro. Via deze steunmaatregel zullen toeristische ondernemers aanvragen kunnen indienen tot 200 000 euro, die de Vlaamse overheid zal voorschieten. Reguliere ondernemingen moeten 75% van het bedrag terugbetalen. Ze krijgen daarvoor vijf jaar de tijd. Ook ondernemers die sinds de eerste lockdown zelf al investeringen deden, kunnen een steunaanvraag indienen. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en Toerisme Vlaanderen zullen de ingediende dossiers evalueren.

Door de coronacrisis zijn de verwachtingen van bezoekers veranderd. Toeristische ondernemingen zullen moeten investeren om in de postcoronawereld aantrekkelijk te blijven voor binnen- en buitenlandse toeristen. Denk aan investeringen in onder andere ventilatie, aanpassingen aan de infrastructuur of digitalisering. Met behulp van de levenslijn kunnen zij deze investeringen waarmaken.

"Bij Toerisme Vlaanderen zien we elke dag vanop de eerste rij hoe moeilijk onze logiesuitbaters, onze uitbaters van musea en attracties, kortom al onze toeristische ondernemers het hebben tijdens deze gezondheidscrisis. Met deze extra financiële injectie geeft onze minister gehoor aan de noodkreet van talloze vitale toerismebedrijven die deze zomer via Toerisme Vlaanderen maar ook via Westtoer en andere kanalen, aan de alarmbel hebben getrokken.

Als we Vlaanderen als bestemming willen laten floreren, zal dat pas kunnen als onze dynamische ondernemers kunnen blijven investeren in een rendabel toeristisch weefsel. Gelukkig zijn onze ondernemers van nature bijzonder veerkrachtig, ze gaan niet bij de pakken zitten maar keer op keer rechten ze de rug. Deze levenslijn is een meer dan welkom duwtje in die rug."

 

CEO Peter De Wilde 

Ook het sociaal toerisme in Vlaanderen kreeg het de afgelopen maanden zwaar te verduren. Voor ondernemingen die actief zijn in het sociaal toerisme en het jeugdtoerisme wordt daarom een nog aantrekkelijkere regeling voorzien. Zij dienen slechts 60% van de voorfinanciering door Vlaanderen terug te betalen.

Provincies of steden die voor toeristische ondernemers iets extra willen doen, kunnen aansluiten bij het initiatief zodat hun toeristische sector op nog meer steun kan rekenen.