Nieuw (of oud?) leven ontkiemt in stadsmoes-, bloemen- en kruidentuin Sint-Godelieveabdij

Brugge

Jouw contactpersoon

Met de zomer in aantocht, ontkiemt er nieuw leven in de stadsmoes-, bloemen- en kruidentuin van de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Of is het oud leven? Feit is dat graszoden worden geplagd om de misschien wel eeuwenoude zaden die daaronder verborgen zitten de kans te geven tot ontwikkeling te komen. “Het experiment in de machtige abdijtuin geeft mee vorm aan het toekomstplan voor deze religieuze erfgoedparel,” zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen – gangmaker van het pioniersproject De Tuin van Heden. “Deze zomer krijgen bezoekers alvast een voorsmaakje van hoe we met respect voor het verleden een nieuw hoofdstuk willen schrijven voor deze bijzondere plek.”

Dat het toekomstplan voor de Sint-Godelieveabdij voor het eerst echt tastbaar wordt in de moes-, bloemen- en kruidentuin, is geen toeval. “Toen we in de zomer van vorig jaar 16.000 bezoekers mochten ontvangen, van wie er meer dan 10.000 hun toekomstvisie deelden, was duidelijk dat de tuin voor hen véél méér betekent dan een groene oase van rust,” zegt Peter De Wilde. “Het grootste onderzoek naar onroerend en roerend religieus erfgoed bracht aan het licht dat bezoekers en bewoners de beleving rond land- en tuinbouw in de stad willen laten wortelen op deze plek. Niet zozeer omdat urban farming hip is, maar vooral omdat de activiteiten die ermee gepaard gaan, de oogst en de (verwerking van) de producten een dynamische manier zijn om de ziel van deze plek te herontdekken.”

“Ook al is het nog even wachten op de definitieve invulling van de hele abdijsite, dat hoeft ons niet tegen te houden om nu al te beginnen met een stukje van de moestuin opnieuw tot leven te laten komen,” zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Vierhonderd jaar lang waren het de zusters, en de zusters alleen, die deze tuin onderhielden. Als je weet dat hier op het hoogtepunt van de abdij wel veertig zusters huisden en de gemeenschap zelfvoorzienend was, dan begrijp je meteen ook het belang en de omvang van de moestuin. Dat de stad Brugge en het Brugs Food Lab de tuin nu opnieuw de kans geven om in volle glorie te bloeien, kan ik alleen maar toejuichen.”

 

"Het grootste onderzoek naar onroerend en roerend religieus erfgoed bracht aan het licht dat bezoekers en bewoners de beleving rond land- en tuinbouw in de stad willen laten wortelen op deze plek. Niet zozeer omdat urban farming hip is, maar vooral omdat de activiteiten die ermee gepaard gaan, de oogst en de (verwerking van) de producten een dynamische manier zijn om de ziel van deze plek te herontdekken."

In hun grote tuin kweekten de benedictinessen groenten, fruit, bloemen en kruiden. Receptenboekjes geven een beeld van wat er zoal geoogst werd, maar ook de ondergrond is getuige van wat hier in het verleden groeide. “Daarom verwijderen we de bovenste grondlaag en geven we de zaden die er al vele jaren verstopt zitten de kans om te kiemen, te groeien en te bloeien,” zegt Lander Hoornaert, coördinator van het Brugs Food Lab. “Wat wij binnenkort letterlijk oogsten is op zich de figuurlijke kiem om de krachtlijnen uit te tekenen van het nieuwe moestuinconcept.”

Het Brugs Food Lab werkt voor de ontwikkeling van het moestuinconcept samen met Toerisme Vlaanderen, Viro vzw, Mam (Ho-west) De Republiek, Vlaco en de stad Brugge.

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge, draagt het project een warm hart toe. “Een speerpunt van ons beleidsplan was het uitwerken van een toekomstgerichte langetermijnvisie en een concrete aanpak van het religieus erfgoed, met inspraak van de Bruggeling. Vorige zomer zwaaiden de deuren van de Sint-Godelieveabdij voor het eerst in vierhonderd jaar open. Meer dan 10.000 bezoekers gaven hun ideeën over de invulling van de site. Dit toont aan dat Bruggelingen niet alleen bijzonder trots zijn op hun religieus erfgoed, maar ook betrokken zijn bij de toekomst ervan. Ik ben blij dat de inbreng van onze stadsgenoten nu al de eerste vruchten afwerpt. De site zal een vruchtbare voedingsbodem zijn voor verbondenheid en samenwerking in onze stad, nu en vele generaties na ons.”

Brugs schepen van milieubeleid Minou Esquenet: “Als schepen van voeding ondervind ik dagelijks dat mensen gezonde en lokale voeding, én een stuk natuur dichtbij, erg belangrijk vinden. Ik ben dus grote fan van de heractivering van de historische moes-, bloemen- en kruidentuin. Daarom besliste het stadsbestuur om het Brugs Foodlab als lokale sterke actor in duurzame voeding mee in te schakelen in dit mooie project, en ze kregen daarvoor dan ook een extra ondersteuning van 25.000 euro. Ik ben heel tevreden dat de bezoekers aan de abdij deze zomer getuige zullen kunnen zijn van het experiment waarbij we de toekomstige invulling van de moes-, bloemen- en kruidentuin tonen. Deze manier van werken sluit ook mooi aan bij het co-creatieve participatietraject dat De Tuin van Heden kenmerkt.”

 

De Tuin van Heden is het pioniersproject waarbij Toerisme Vlaanderen op zoek gaat naar een nieuwe toekomst voor de Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen in Brugge. De Tuin van Heden is een co-creatief project waaraan tal van partners, bewoners, bezoekers en ondernemers een bijdrage leveren. Partners zijn onder meer de stad Brugge, Kapittel, Faro, Parcum, Vlaamse Bouwmeester, Yot, Agentschap Onroerend Erfgoed, Sacred Books en Brugge Foundation.