Nieuwpoort herdenkt wederopbouw met Feniksproject

1 juli 2021
Nieuwpoort

Jouw contactpersoon

Met een originele kortfilmwandeling en een openluchtspektakel herdenkt Nieuwpoort deze zomer de Wederopbouw van de stad na de Eerste Wereldoorlog. Het initiatief kadert in het regionaal project FENIKS2020 dat gecoördineerd wordt door Westtoer en waarin Toerisme Vlaanderen een bedrag van 500.000 euro investeert. Nieuwpoort kan rekenen op in totaal 65.000 euro om het herdenkingsgebeuren in de stad te financieren.

Tijdens de Groote Oorlog was Nieuwpoort vier jaar lang het decor voor hevige gevechten en bombardementen. Na de wapenstilstand in november 1918 bleef er van de stad dan ook niet meer over dan een troosteloze ruïne. Maar de Nieuwpoortenaren lieten het hoofd niet hangen en keerden geleidelijk aan terug om de stad te herbouwen. Ook het alledaagse leven hernam zich stilaan en de stad herrees uiteindelijk als een feniks uit zijn as. Om deze Wederopbouw te herdenken, pakt Nieuwpoort deze zomer uit met het Feniksproject dat bestaat uit twee grote delen: de wandelroute ‘In het Spoor van … Feniks’ en het theaterspektakel ‘Follow the … Feniks’. Toerisme Vlaanderen investeert 65.000 euro in dit herdenkingsprogramma in Nieuwpoort dat kadert in het bredere regionaal project FENIKS2020.

Binnen het project FENIKS2020 brengen dertien steden of gemeenten uit de Westhoek het thema van Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht. Toerisme Vlaanderen stelde Westtoer aan als coördinator om het totale beschikbare budget van 500.000 euro onder de deelnemende partners te verdelen en te coördineren.

“Themajaren zoals FENIKS2020 zijn een extra stimulans voor bezoekers en bewoners om het verhaal van de Groote Oorlog te ontdekken. Ze brengen herdenkingstoerisme in Vlaanderen voor het (inter)nationale voetlicht met nieuwe, frisse verhalen. Deze communicatie-hefbomen hebben we nodig nu we de aandacht van de 100-jarige herdenking moeten missen.  Zeker ook omdat de Britten, een zeer belangrijke markt voor het herdenkingstoerisme, momenteel wegblijven omdat België het Verenigd Koninkrijk op de lijst van hoogrisicolanden heeft gezet waarvoor een inreisverbod geldt. Op termijn is daarenboven ook nog niet duidelijk wat de impact van de Brexit zal zijn. Alle opportuniteiten om de Britten met interesse voor ons erfgoed naar Flanders Fields te krijgen willen we dus met beide handen aangrijpen.” 

 

CEO Toerisme Vlaanderen Peter De Wilde 

Feniksproject Nieuwpoort