Ontwerpplannen Gent International Congres Center (ICC) in de maak

16 november 2020
Gent

Jouw contactpersoon

Al in 2013 liet Stad Gent het ‘Vernieuwingsplan Citadelpark’ opmaken. Een belangrijk onderdeel van dat plan is de opwaardering van het International Congres Center (ICC) naar een ‘state-of-the-art’-congrescentrum. De ontwerpplannen worden inmiddels steeds concreter en het finale masterplan wordt verwacht in april 2021. Als alles volgens plan verloopt kan het vernieuwde ICC in het voorjaar van 2024 de deuren openen. Toerisme Vlaanderen investeert 9,5 miljoen euro in de renovatie en herinrichting van het congrescentrum.

Bijna vier jaar geleden maakte Toerisme Vlaanderen bekend dat ze een subsidie van 9,5 miljoen euro toekent aan het International Congres Center (ICC) in Gent. De investering is bedoeld om het gebouw te renoveren en op te waarderen naar een ‘state-of-the-art’-congrescentrum dat ook nauw verbonden is met de rest van de omgeving. Die opwaardering kadert in het bredere ‘Vernieuwingsplan Citadelpark’. De ontwerpplannen, die opgemaakt worden door het team 51N4E en NU architectuuratelier, krijgen intussen steeds meer vorm. Het definitieve masterplan voor zowel de renovatie van het ICC als de herinrichting van alle aaneengesloten gebouwen in het park (ICC, S.M.A.K., Floraliënhal en Kuipke) wordt verwacht in april 2021. In het voorjaar van 2022 zou de omgevingsvergunning voor het ICC uitvoerbaar kunnen zijn. In dat geval kunnen de werken starten in de zomer van 2022 en kan het vernieuwde congrescentrum de deuren openen in het voorjaar van 2024.

Het ontwerpplan mag dan nog niet finaal zijn, de drie bouwstenen ervan zijn wel al gekend. Ten eerste moeten enkele doordachte ingrepen zorgen voor een betere samenwerking tussen de gebouwen en het park. Daarnaast verschuift de inkom van het ICC naar een plek die meer centraal en verbindend is. Een dubbele ingang die de westzijde, richting station, verbindt met de oostzijde, richting S.M.A.K. en MSK. Deze nieuwe ingang, nabij de Floraliënhal, brengt de onderdelen van de geclusterde gebouwen dichter bij elkaar. Tot slot moet het ICC evolueren naar een compact maar multi-inzetbaar congrescentrum. Zo komen er bijvoorbeeld extra zalen die het mogelijk moeten maken om meerdere congressen tegelijk te laten plaatsvinden.

Toerisme Vlaanderen is ervan overtuigd dat de investering in de opwaardering van het ICC het (congres)toerisme in Gent ten goede zal komen. Daarnaast zal de connectie tussen het congrescentrum en de omliggende omgeving ertoe bijdragen dat de site een plek wordt die bewoners, lokale ondernemers en bezoekers verbindt.
 
Gent International Congres Center