Open oproep voor kandidaten ‘Nationaal Park Vlaanderen’ en ‘Landschapspark’

19 april 2021
Brussel

Jouw contactpersoon

Op 19 april 2021 lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving en Toerisme een oproep voor kandidaten ‘Nationaal Park Vlaanderen’ en ‘Landschapspark’. De lancering vond plaats in het Nationaal Park Hoge Kempen, niet toevallig het enige park in België dat die titel momenteel mag dragen. Het is de bedoeling om met een nieuw beleidskader de internationaal gekende statuten ‘Nationaal Park’ en ‘Landschapspark’ in de toekomst op een eenduidige en kwaliteitsvolle manier toe te kennen. Toerisme Vlaanderen werkte mee aan de uitbouw van de oproep en zal ook nauw betrokken worden bij het verdere verloop ervan. Het doel van de oproep is om tegen 2023 een aantal parken te selecteren en daarna ook verder te ontwikkelen.

De laatste jaren doken er in Vlaanderen steeds meer zelfverklaarde en informele statuten op, zoals nationaal park, landschapspark, rivierpark, grenspark en landbouwpark. Om die benamingen te uniformiseren lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving en Toerisme op 19 april 2021 het nieuwe beleidskader rond de toekenning van de statuten ‘Nationaal Park Vlaanderen’ en ‘Landschapspark’. Om er over te waken dat dit op een kwalitatieve manier gebeurt zijn er verschillende criteria opgesteld waaraan de parken moeten voldoen. Daarnaast komen er ook duidelijke afspraken over de selectieprocedure, de financiering en het beheersmodel. Een jury van experts zal de knopen uiteindelijk doorhakken.

Toerisme Vlaanderen gaf onder meer input voor de selectiecriteria op toeristisch vlak en zal ook meewerken aan het begeleidingstraject voor de kandidaat-parken en vertegenwoordigd zijn in de jury. Ook voorzien we behoorlijk wat financiële ondersteuning. Toerisme Vlaanderen zal daarbij vooral inzetten op de toeristische ontwikkeling van de geselecteerde parken. Concreet gaat het dan onder meer over de uitbouw van onthaalfaciliteiten en toegangspoorten, routestructuren, kwaliteit en beleving. Dit nieuwe beleidskader past dan ook perfect in de Reizen naar Morgen-visie van Toerisme Vlaanderen.

De statuten ‘Nationaal Park Vlaanderen’ en ‘Landschapspark’ zullen garant staan voor een unieke beleving van natuur, landschap en streek voor zowel lokale inwoners en ondernemers als voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Zo worden het plekken die als motor voor streekontwikkeling dienen, via toeristisch-recreatieve invulling, werkgelegenheid en publieke en private investeringen. Bij een ‘Nationaal Park Vlaanderen’ zal de klemtoon op natuur en biodiversiteit liggen, bij een ‘Landschapspark’ eerder op de landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied.

Uitmuntende samenwerking

Voor de financiering en coördinatie van ‘Nationale Parken Vlaanderen’ en ‘Landschapsparken’ was er een uitstekende samenwerking tussen de verschillende Vlaamse Overheden: Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, het Departement Omgeving, het Agentschap Onroerend Erfgoed en Toerisme Vlaanderen. Een inspirerend signaal naar de toekomst en een opstap naar nog meer gezamenlijke realisaties.

Verloop van de kandidatuur

Kandidaten kunnen een conceptnota indienen van 19 april 2021 tot en met 15 september 2021. Een onafhankelijke jury van binnen- en buitenlandse experts zal de nota beoordelen. Voor kandidaten die in aanmerking komen volgt er een begeleidingstraject met een masterplan en een operationeel plan. De kandidaten krijgen een subsidie van 100 000 euro voor het uitwerken van die plannen. Aan het einde van het traject beoordeelt de jury alle ingediende plannen. In de loop van 2023 volgt dan de eigenlijke erkenning als ‘Nationaal Park Vlaanderen’ of ‘Landschapspark’.

Dien hier je kandidatuur in voor ‘Nationaal Park Vlaanderen’ of ‘Landschapspark