‘Pin je punt’ maakt van Vlaanderen een nog aangenamere fiets- en wandelbestemming

8 maart 2022
Brussel

Jouw contactpersoon

Op 8 maart 2022 lanceerden de 5 Vlaamse provinciale toeristische organisaties (Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Westtoer, Toerisme Vlaams-Brabant en Visit Limburg) samen met Toerisme Vlaanderen de campagne ‘Pin je punt’. Het doel van de campagne is om de (online) fiets- en wandelkaarten van Vlaanderen uit te breiden met de locaties van allerlei nuttige punten, zoals openbare toiletten, laadpunten voor e-bikes, fietsverhuur, picknickspots en speeltuinen. De campagne roept iedereen – van de gemeenten en provincies tot lokale organisaties en uiteraard fietsers en wandelaars zelf – op om zich aan het pinnen te zetten. Via OpenStreetMap, ook wel de ‘Wikipedia van de kaarten’ genoemd, kan iedereen voortaan nuttige punten pinnen langs fiets- en wandelroutes in Vlaanderen en ze zo delen met de rest van de wereld.

Sinds de coronacrisis hebben we met z’n allen nog veel meer dan voordien het wandelen en fietsen ontdekt. In de afgelopen 2 jaar begonnen heel wat Vlamingen dan ook actief gebruik te maken van (online) fiets- of wandelplanners of applicaties (denk maar aan Wandelknooppunt.be, Fietsnet, Vlaanderen Fietsland, RouteYou, Knooppunter, Route.nl, Komoot,...). Deze kaarten bieden zonder twijfel tal van voordelen, maar helemaal zonder beperkingen zijn ze niet. Een vaak gemelde tekortkoming is dat heel wat nuttige informatie ontbreekt. Zo kan wie een wandel- of fietsroute plant bijvoorbeeld niet op voorhand zien of en waar er zich langs de route  een openbaar toilet, een laadpunt voor de elektrische fiets, een picknickplaats of een andere interessante hotspot bevindt. Met de campagne ‘Pin je punt’ engageren de 5 provinciale toeristische organisaties en Toerisme Vlaanderen zich nu om deze tekortkoming aan te pakken. 

Concreet is het doel van de campagne om de toeristische overheden op zowel Vlaams, provinciaal als lokaal beleidsniveau maar ook fietsers en wandelaars zelf ertoe aan te zetten om 7 types van nuttige punten te delen in OpenStreetMap

  • Laadpunten voor elektrische fietsen 
  • Openbare toiletten 
  • Zitbanken en picknicktafels 
  • Uitkijktorens 
  • Openbare fietspompen en fietsherstelpunten 
  • Fietsverhuur 
  • Speeltuinen 

Toerisme Vlaanderen zal de 7 thematische gegevenslagen dagelijks uit OpenStreetMap exporteren en als open data publiceren. Deze data worden dan vervolgens aangeboden aan de online routeplanners en apps. De belangrijkste routeplanners zullen deze extra data integreren in hun producten en zo wordt fietsen en wandelen in Vlaanderen voortaan nog aangenamer

Om de campagne de nodige ruchtbaarheid te geven, kreeg ze bovendien ook een gezicht. Aan de hand van een korte video roept de Vlaamse radio- en televisiepresentator én bovendien zelf fervent wandelaar Sam De Bruyn iedereen op om actief aan het pinnen te slaan.