Projectoproep ‘Het landschap getuigt’ moet herdenkingstoerisme doen heropleven

Vlaanderen
Tyne Cot - HEADER
Toerisme Vlaanderen en Westtoer lanceren een oproep naar publieke en private partners in de Westhoek, om samen een nieuw WOI-themajaar op poten te zetten van het voorjaar 2023 tot de zomer 2024. De focus ligt op de ontdekking van het landschap in de Westhoek, dat tot op vandaag de sporen draagt van de Eerste Wereldoorlog.

“De Westhoek is een blijvende stille getuige van wat er zich hier tijdens de Eerste Wereldoorlog afspeelde. Met deze projectoproep gaan we op zoek naar specifieke projecten die het landschap de vele verhalen laat vertellen zodat we de gruwel die zich hier afspeelde nooit zullen vergeten”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Landschap als stille getuige

De Westhoek is het herdenkingslandschap bij uitstek. De zorgvuldige situering van de militaire begraafplaatsen is niet toevallig: ze vormen als het ware een afdruk van het voormalige front op de kaart van Europa. Strijdende partijen en nationaliteiten zijn door de begraafplaatsen voor eeuwig verankerd in de bodem én het landschap van de Westhoek, en zijn voor altijd stille getuigen.
De begraafplaatsen, monumenten en andere landschapsrelicten maken de oorlog voelbaar voor de bezoeker. Daarnaast zijn er in de regio ook veel plekken waar het verleden niet meer zichtbaar is, maar waar vele verhalen aan verbonden zijn. Ook die zullen in het themajaar 2023-2024 tot leven worden gewekt.

Themajaar zet de Westhoek terug in de kijker

Westtoer en Toerisme Vlaanderen lanceren daarom een projectoproep, om initiatieven en evenementen te ontwikkelen die het landschap centraal stellen. Toerisme Vlaanderen stelt daarvoor 2,5 miljoen euro ter beschikking. 

“Het themajaar wil voortbouwen op de sterke reputatie die de Westhoek en Vlaanderen hebben verworven na de herdenking van WO I tussen 2014 en 2018,” verklaart Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer.

“Tegelijk is het themajaar een impuls om de belangrijkste buitenlandse markten, met de Britse markt op kop, terug naar de Westhoek te halen,” licht Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen toe. “Indieners van projecten kunnen rekenen op een tussenkomst van 75% van de projectkosten, de minimale projectkost bedraagt 20 000 euro. Zowel publieke als private ondernemers kunnen voorstellen indienen.” 

Bedoeling is dat er tijdelijke en blijvende thema-initiatieven worden ontwikkeld die het oorlogs- en vredeverhaal van de Westhoek versterken. Daarbij kunnen bestaande toeristische producten in de Westhoek worden aangevuld, of kunnen er nieuwe worden ontwikkeld. Het project rond “Het Landschap Getuigt” wil zo in 2023 en 2024 een sterk programma presenteren vol boeiende tentoonstellingen, belevingsplekken, evenementen, aangepaste wandel- en fietsroutes, die de getuigenissen van het landschap op een aantrekkelijke, toegankelijke en betekenisvolle manier tot bij het grote publiek brengen.

“Voor dit themajaar plannen we met Toerisme Vlaanderen in samenwerking met Westtoer ook een ruime internationale campagne, waarbij we de focus leggen op de Britse markt. Na 2 moeilijke jaren tijdens de coronacrisis, willen we de Britten opnieuw overtuigen van een bezoek aan de Westhoek zodat ook onze toeristische ondernemers verder uit het coronadal kunnen klimmen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Wie een project wil indienen, kan dat tot uiterlijk vrijdag 20 mei 2021 om 12u via een online aanvraagformulier op Het Landschap Getuigt! | Westtoer corporate (nu niet meer mogelijk!). Daar vind je tevens alle info over de oproep terug. Een jury zal de projecten selecteren, bedoeling is om voor de zomer de projectsubsidies toe te kennen, zodat indieners hun projecten kunnen ontwikkelen om in het voorjaar 2023 aan te bieden.