Resultaten bewonersstudie Genk

24 juli 2020
Genk

Jouw contactpersoon

Het merendeel van de Genkenaren steunt het toerisme en vindt dat Genk een toeristische bestemming moet blijven. Dat blijkt uit het bewonersonderzoek dat we er in april 2020 uitvoerden in samenwerking met stad Genk en Hogeschool PXL. In totaal namen 413 Genkenaren deel aan de online bevraging waarin we polsten naar hun houding tegenover het toerisme in hun stad. We voerden ook al soortgelijke bewonersstudies uit in kunststeden Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brugge, Gent en Ieper.

In 2017 en 2019 voerden we al grootschalige bewonersstudies uit in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen en Ieper. Dit jaar was Genk, samen met Ieper, aan de beurt. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek in Genk luidt dat de overgrote meerderheid van de inwoners positief staat tegenover het toerisme in de stad. 3 op de 4 Genkenaren vindt dat de stad er beter uitziet dankzij het toerisme. 75% van de bevraagden geeft aan het toerisme te steunen en 83% vindt dat Genk een toeristische bestemming moet blijven. 59% van de inwoners verklaart fier te zijn op de stad.

Ook werd er in de bevraging gepeild naar wat de inwoners beschouwen als de grootste voor- en nadelen van het toerisme in de stad. 60% van de bevraagden geeft aan dat de voordelen opwegen tegenover de nadelen. Slechts 7% zegt soms overlast te ondervinden van het toerisme, terwijl 1 op 3 er meer verkeersproblemen door ervaart.

Bijna 2 op 3 inwoners geeft aan dat ze meer betrokken wil worden bij het toeristische beleid van de stad. 3 op de 10 wil meer betrokken worden dan vandaag de dag het geval is. Ook vinden inwoners dat ze meer gehoord moeten worden wanneer ze bezorgdheden hebben over het toerisme in de stad. Maar 11% van de bevraagden zegt een klankbord te vinden bij de stad.

Net zoals bij de bevragingen in de kunststeden, werd ook in Genk gepeild naar het beeld dat de inwoners hebben van het toerisme in de toekomst. Het is duidelijk dat de Genkenaren ervoor openstaan om in de toekomst nog meer bezoekers in hun stad te verwelkomen. 6 op de 10 vindt aan dat het aantal verblijfstoeristen nog mag groeien.

In totaal vulden in april 2020 413 Genkenaren de online bevraging in. Het onderzoek is representatief naar geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en woonwijk/deelgemeente. Het is gebaseerd op een internationaal gevalideerd onderzoekskader dat Toerisme Vlaanderen toepast op steden en gemeenten in Vlaanderen.

Bewonersstudie Genk