Sint-Godelieveabdij opent haar poorten voor het grote publiek

7 juli 2021
Brugge

Jouw contactpersoon

Met het pilootproject ‘De Tuin van Heden’ maakt Toerisme Vlaanderen in co-creatie met vele partners en Bruggelingen werk van een nieuwe toekomst en toeristische ontsluiting van de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Opdat iedereen kennis kan maken met de rijke geschiedenis en ziel van deze plek, opent de abdij in de zomer voor het eerst in bijna 400 jaar haar poorten voor het publiek. Van 12 augustus tot 12 september 2021 krijgen bezoekers een unieke kans om te verkennen wat tot nu toe verborgen bleef en om kennis te maken met wie er leefde op deze uitzonderlijke (erfgoed)plek.

In november 2020 lanceerde Toerisme Vlaanderen het pilootproject ‘De Tuin van heden’. Het doel is om de Sint-Godelieveabdij in Brugge en binnenkort ook het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen toeristisch te ontsluiten aan de hand van een alomvattend co-creatief proces. Concreet betekent dit dat we voor het vormgeven van de toekomst van deze erfgoedparels ons oor te luisteren zullen leggen en actief ideeën zullen verzamelen bij zowel verschillende partners als bij bezoekers, lokale ondernemers en uiteraard de Bruggelingen zelf.

Om de toekomst vorm te geven met eerbied voor de rijke historische context van het verleden is het uiteraard belangrijk om te weten wie op die plek leefde, welke verhalen eraan verbonden zijn, hoe de omgeving eruitzag en wat de betekenis was voor de omgeving. Om die reden opent de abdij van 12 augustus tot 12 september 2021 voor het eerst in bijna 400 jaar haar deuren voor het grote publiek. Bezoekers mogen zich verwachten aan een inspirerende ontdekking, waarbij diverse kunstenaars onderweg – in de bijzondere plekken in de abdij en in de besloten moestuin – hun creativiteit de vrije loop laten.

Na de kennismaking met ‘de ziel’ van de plek, kan iedereen die dat wil aansluiten in de Tuin van Heden om er mee op zoek te gaan naar een nieuwe toekomst voor de Sint-Godelieveabdij en het klooster Minderbroeders Kapucijnen dat later dit jaar bij de Tuin van Heden zal worden toegevoegd. Zo willen we samen met onder meer lokale ondernemers, buurtbewoners en tal van partners in kaart brengen welke initiatieven en activiteiten wenselijk en nodig zijn om van deze religieuze erfgoedplek een bruisende toeristische bestemming te maken.

‘De Tuin van Heden’ is een initiatief van Toerisme Vlaanderen in co-creatie met de stad Brugge, Faro, Parcum, Yot, Agentschap Onroerend Erfgoed, Sacred Books en Brugge Foundation.

WTV-Focus kwam alvast een kijkje nemen in deze verborgen erfgoedparel en kreeg er tekst en uitleg van projectleider Kristof Lataire en onze woordvoerder Stef Gits: