Thor Central in Genk is eerste Vlaamse congreslocatie met M-label

2 oktober 2020
Genk

Jouw contactpersoon

Op 1 oktober 2020 kenden we het M-label toe aan Thor Central in Genk. Het is de eerste meetinglocatie die het nieuwe label voor toegankelijke congreslocaties in ontvangst mag nemen. Het Limburgse ‘business en event center’ is nu officieel een ‘toegankelijke meetinginfrastructuur’ die voldoet aan de criteria voor bezoekers in een rolstoel, mensen met een auditieve of visuele beperking, en eigenlijk gewoon voor iedereen.

Na het A-label voor toegankelijke logies ontwikkelden we ook het M-label voor toegankelijke congreslocaties. Het label geeft aan in welke mate een congreslocatie toegankelijk is en duidt aan dat de locatie voldoet aan de criteria voor bezoekers in een rolstoel en mensen met een auditieve of visuele beperking. Op donderdag 1 oktober 2020 reikten we het allereerste M-label uit aan de meetinglocatie Thor Central in Genk.

Bij de herbestemming van deze erfgoedsite naar een vergader- en congreslocatie was het behoud van alle erfgoedaspecten een basisvoorwaarde, maar ook een maximale aandacht voor toegankelijkheid was een vereiste. Alle betrokken partijen (Onroerend Erfgoed, de stad Genk, Inter, de architecten en Toerisme Vlaanderen) wisten beide voorwaarden met mekaar in evenwicht te brengen, met het M-label als bekroning.

Het nieuwe label toont in één oogopslag waaraan klanten of bezoekers zich mogen verwachten. Dat gebeurt via de aanduiding ‘M, ‘M+’ of ‘M++’ die respectievelijk staan voor ‘basistoegankelijk’, ‘goed toegankelijk’ en ‘uitstekend toegankelijk’. Voor mensen met een beperking is deze informatie doorslaggevend om al dan niet aan een meeting of een congres deel te nemen. Het M-label houdt niet alleen rekening met infrastructurele aspecten zoals aangepaste deuren, zalen, hellingen, liften en toiletten, maar ook met goede communicatie, extra voorzieningen, klantvriendelijkheid, dienstverlening en logische signalisatie.

Een meeting- of congreslocatie kan het M-label enkel krijgen na een grondig onderzoek met opmetingen ter plaatse. Een speciaal hiervoor opgerichte labelcommissie, met vertegenwoordigers van de handicapbeweging en van de toeristische sector, beslist uiteindelijk welk label aan een gebouw wordt toegekend of welke voorwaarden eerst nog vervuld moeten worden.

In 2019 behaalde Thor Central via Toerisme Vlaanderen ook al de titel van ‘Flanders Heritage Venue’ en trad daarmee toe tot het netwerk van inspirerende meetinglocaties. Toerisme Vlaanderen speelt die rijkdom aan erfgoedlocaties graag uit om Vlaanderen internationaal te promoten als uitgelezen meeting- en congresbestemming. Daarom is het belangrijk dat deze venues voldoen aan de internationale verwachtingen op het vlak van infrastructuur en dienstverlening, Toegankelijkheid vormt een basisvoorwaarde. Internationale associaties en congresorganisatoren verwachten dat ook deelnemers en sprekers met een beperking vlot aan het evenement en congres kunnen deelnemen. Met een professionaliseringstraject ondersteunt Toerisme Vlaanderen de meetingindustrie om deze internationale verwachtingen in te lossen. Zo werd voor meetinglocaties en congresorganisatoren een checklist ontwikkeld die een houvast biedt om integraal toegankelijke congressen te organiseren.