Toerisme draagt meer dan 7 miljard bij aan de Vlaamse economie

20 februari 2020
Vlaanderen

Jouw contactpersoon

Toerisme draagt 7,2 miljard euro bij aan onze economie en is bovendien goed voor de tewerkstelling in Vlaanderen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA). De cijfers tonen duidelijk de positieve impact van toerisme aan op de Vlaamse economie, maar zeggen daarmee niet alles. De bijdrage van toerisme is veel meer dan de som van de financiële effecten. Ook de verbindende factor van toerisme is een belangrijke troef voor Vlaanderen.

Toerisme draagt wezenlijk bij aan de Vlaamse economie. Deze bijdrage is voor 2018 berekend door de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA). Verblijfs- en dagtoeristen genereerden samen 5,4 miljard euro directe bruto toegevoegde waarde in het Vlaams Gewest en 1,8 miljard euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is respectievelijk 2,6% en 2,5% van de totale bruto toegevoegde waarde. Voor beide gewesten samen komt dit neer op 7,2 miljard euro of 2,6% van de totale bruto toegevoegde waarde.

Positieve impact op economie en tewerkstelling

Toerisme doet Vlaanderen bloeien als innovatieve en kwalitatieve bestemming. In vergelijking met 2016 gaat het om 260 miljoen euro extra dat toerisme in de Vlaamse economie heeft ingebracht, een stijging van bijna 4% over twee jaar. Het aandeel van toerisme aan de Vlaamse economie blijft weliswaar vrij stabiel en gaat van 2,5% in 2016 naar 2,6% in 2018.

Deze bijdrage stroomt door naar verschillende economische sectoren, zoals de logiessector, de sector van het personenvervoer, toeristisch gerelateerde kleinhandel, ... Samen waren deze sectoren in 2018 goed voor 195 000 jobs in het Vlaams Gewest en 65 000 jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Duurzaamheid en leefbaarheid

Het onderzoek van de Vlaamse Statische Autoriteit (VSA) bewijst dat toerisme positieve effecten heeft op de economie in Vlaanderen. Toch zeggen deze cijfers en bezoekersaantallen niet alles. Toerisme inspireert en verbindt ook mensen. Bovendien staat voor Toerisme Vlaanderen ook de duurzaamheid van de toeristische sector en de leefbaarheid van de bewoners centraal.

Mix aan binnen- en buitenlandse bezoekers

In 2019 is het aantal toeristische overnachtingen gegroeid met 1,5% tot naar schatting 33,6 miljoen. Deze schatting is gebaseerd op de cijfers voor de eerste 10 maanden en een inschatting voor de laatste 2 maanden in 2019. Het gaat om een rijke mix aan binnen- en buitenlandse bezoekers. De binnenlandse en Nederlandse toeristen blijven het grootste aandeel uitmaken met respectievelijk 50% en 11% van alle overnachtingen.

Toeristen op een zonnig terrasje