Toerisme Vlaanderen nieuwe eigenaar kasteeldomein Vilain XIII in Leut

29 juni 2021
Maasmechelen

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen wordt de nieuwe eigenaar van het kasteeldomein Vilain XIIII in Leut, Maasmechelen. De verkoop zal pas officieel zijn na de zomer, maar Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir bracht op 29 juni 2021 al een bezoek aan het kasteel en het kasteeldomein. Het beschermd cultuurhistorisch landschap zal een nieuwe bestemming krijgen, waarbij Toerisme Vlaanderen met bewoners, ondernemers en bezoekers kijkt naar de best mogelijke toekomstige invulling voor het kasteel en het kasteeldomein.

Toerisme Vlaanderen zal na de zomer de nieuwe eigenaar worden van het kasteel van Leut. Momenteel zijn het kasteel en het kasteeldomein nog in het bezit van de sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands huis. Het kasteel Vilain XIIII ligt tussen Leut en Meeswijk in de gemeente Maasmechelen en sluit met het kasteelpark aan op de Maas, vlak aan de grens met Nederland.


Kasteeldomeinen zoals Leut zijn een grote troef dankzij hun groot bezoekerspotentieel, ligging en historiek. Toerisme Vlaanderen wil dan ook met bewoners, ondernemers en bezoekers kijken naar een herbestemming van het gebouw en het domein. Zo kan Leut een echte toegangspoort tot het Maasland worden.

Het kasteel van Leut wordt één van de speerpunten binnen het nieuwe Vlaamse kastelen- en tuinennetwerk, net als het Rubenskasteel en het Kasteel van Poeke die eerder werden aangekocht. Het netwerk zal zorgen voor een betere spreiding van onze bezoekers uit binnen- en buitenland en past daarmee perfect binnen de nieuwe strategische visie ‘Reizen naar morgen’.

Het kasteel staat momenteel leeg en is niet toegankelijk voor publiek. In het najaar start een traject om met de lokale bewoners een toekomstvisie te ontwikkelen om het kasteel en het kasteeldomein in ere te herstellen. De plannen voor de open ruimte rond het kasteel worden uitgewerkt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Zij zullen focussen op het landschap rondom het kasteel door middel van ‘rewilding’ of het terugbrengen van het groene karakter van de streek door aanplantingen en onthardingen.

Alvast wat meer weten over het kasteeldomein?
Lees het hier