Toerisme Vlaanderen trotse eigenaar Abdijsite Herkenrode

Bedoeling is om een nieuwe toekomst te geven aan de abdijsite in Hasselt, met bijzondere aandacht voor de natuur- en erfgoedwaarde van het domein.
5 januari 2022
Hasselt

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen is sinds 5 januari 2022 de trotse eigenaar van de gehele abdijsite van Herkenrode in Hasselt. Nadat we vorig jaar al het domeingedeelte verwierven dat in het beheer was van het agentschap Natuur en Bos, zijn we sinds gisteren ook de nieuwe eigenaar van het Klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf op de Abdij Herkenrode. Samen met de stad Hasselt, bewoners, bezoekers, Herita en alle exploitanten, huurders en vrijwilligersorganisaties bouwen we de komende jaren aan een nieuwe toekomst voor de site. De nadruk komt hierbij te liggen op de natuur- en erfgoedwaarde ervan.

Toerisme Vlaanderen zal zich voortaan ontfermen over het beheer van de gehele Abdijsite Herkenrode in Hasselt. Het is niet de bedoeling om de site te gaan herbestemmen, wel om ze te herwaarderen. We vertrekken vanuit de rijke geschiedenis en de ziel van deze uniek plek en geven van daaruit richting aan de toekomst. Uiteraard staat onze Reizen naar Morgen-filosofie daarbij voorop: de toekomst van de abdijsite moet meerwaarde brengen voor alle betrokkenen – zowel voor bezoekers en bewoners als voor ondernemers en de plek zelf.

“Met de verwerving van het klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf is de abdijsite van Herkenrode compleet. Ooit was deze site met een oppervlakte van 3000 hectare de grootste abdijsite van Vlaanderen. Vandaag is dat nog 150 hectare en die waren tot eind vorig jaar bovendien verdeeld over verschillende eigenaars. Maar eind 2021 verwierf Toerisme Vlaanderen al de 130 hectare van het Agentschap Natuur en Bos. De site vormt nu opnieuw één consistent geheel met één eigenaar. Dat moet ons toelaten om, samen met de verschillende partners, te komen tot een gedragen en duurzaam plan voor een nieuwe toekomst.”

 Peter De Wilde, CEO Toerisme Vlaanderen

De 6 zusters die momenteel nog op de site verblijven, verlaten de site niet. Zij kunnen met een gerust hart in hun vertrouwde omgeving blijven. We gaan wel uitgebreid bestuderen hoe we toekomst kunnen geven aan de unieke 18de-eeuwse abdisresidentie, de monumentale 17de-eeuwse infirmerie, het uitgestrekt Engels landschapspark, de open ruimte rond het klooster en de vele andere waardevolle en eeuwenoude overblijfselen.

De verwerving van de Abdij Herkenrode kadert binnen de verhaallijn ‘religieus erfgoed’ dat valt onder de themalijn ‘Vlaanderen Erfgoedbeleving’ van Toerisme Vlaanderen. Met het toekomsttraject willen we iedereen verantwoordelijk voor religieus erfgoed inspireren en ertoe aanzetten om na te denken over de toekomst van religieus erfgoed.

Herkenrode abdijsite

Afbeelding: ©Toerisme Hasselt