Toerisme Vlaanderen zal erfgoedparel Herkenrode in oude glorie herstellen

5 oktober 2020
Hasselt

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen gaat een plan uitwerken voor de herbestemming van de Abdijsite Herkenrode in Hasselt. Samen met de partners van de site (Stad Hasselt, het Agentschap voor Natuur en Bos, Herita en de Zusters van het Heilig Graf) zullen we een toekomstgerichte globale visie voor de gehele site uitwerken. De nadruk zal daarbij liggen op de natuur- en erfgoedwaarde van het domein.

Toerisme Vlaanderen zal zich voortaan ontfermen over het beheer van de Abdijsite Herkenrode in Hasselt. Samen met Stad Hasselt, het Agentschap voor Natuur en Bos, erfgoedorganisatie Herita vzw en de Zusters van het Heilig Graf, bekijken we hoe we de site kunnen herwaarderen en omvormen tot een toerismetopper, waarbij in de geest van ‘Reizen naar Morgen’ de ziel van de site gerespecteerd blijft.

De abdijsite van Herkenrode verbindt twee themalijnen, namelijk natuur en erfgoed. Het overnemen van het beheer van de site is dan ook een uitzonderlijke opportuniteit om ons breed netwerk van religieus erfgoed uit te bouwen en te verbinden. Momenteel bekijken we alvast wat er met de kloostersite kan gebeuren en hoe we de in verval geraakte stallen kunnen herbestemmen.

De abdij van Herkenrode werd in 1192 gesticht. De gebouwen die nu te zien zijn, dateren van de 16e en 18e eeuw. Het aanpalend klooster wordt nog steeds bewoond door de Zusters van het Heilig Graf. De abdij ligt in een natuurdomein aan de rand van de Demervallei, een groene oase voor natuurliefhebbers.

Abdijsite Herkenrode