Toeristische herbestemming Rubenskasteel in Elewijt

17 juli 2020
Brussel

Jouw contactpersoon

In juli 2019 kochten we het Rubenskasteel aan. Om te bepalen welke nieuwe toeristische invulling het kasteel precies krijgt, laten we samen met Participatiemaatschappij Vlaanderen een herbestemmingsonderzoek uitvoeren. ‘Team Rubens’ start binnenkort met het onderzoek.

In juli 2019 kochten we het Rubenskasteel te Elewijt aan. Deze aankoop kaderde in onze ambitie om de Vlaamse Meesters in ere te herstellen en internationaal als troef uit te spelen. We willen het kasteel bovendien een toeristische functie geven en laten uitgroeien tot een pilootproject binnen het nieuwe Vlaams kastelen- en tuinennetwerk.

Het kasteel en het omliggende domein biedt heel veel mogelijkheden. In samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen schreven we bij Toerisme Vlaanderen een overheidsopdracht uit voor een herbestemmingsonderzoek. Deze opdracht vormt een eerste maar belangrijke stap in het herbestemmingstraject van het Rubenskasteel. Van de zes indieners kwam ‘Team Rubens’ als beste kandidaat uit de bus.

‘Team Rubens’ is een samenwerkingsverband tussen de firma’s Erfgoedstudio, Team van Meer architecten en co en Bailleul Ontwerpbureau. Zij krijgen negen maanden de tijd om de opdracht uit te voeren. Het team zal onder andere een bouwhistorisch onderzoek, een bouwtechnische analyse, een ruimtelijke analyse (inclusief topografische studie) en een economisch potentieelonderzoek voor één of meerdere herbestemmingsscenario’s opleveren.

Rubenskasteel