Toeristische overnachtingen in krokusvakantie opnieuw op niveau van pre-coronajaar 2019

Brussel
Hotel Logies HEADER

Jouw contactpersoon

Toerisme Vlaanderen heeft op basis van boekingsgegevens in hotels en B&B’s een inschatting gemaakt van het aantal overnachtingen in het Vlaams Gewest voor de komende krokusvakantie. En die zitten opnieuw op het niveau van het pre-coronajaar 2019. Met dank aan de binnenlandse overnachtingen, maar ook de buitenlandse bezoeker vindt zijn weg naar Vlaanderen stilaan terug.

Nu de piek van de meest recente coronagolf min of meer achter ons ligt, zien we duidelijk positieve signalen voor de toeristische sector. De binnenlandse markt blijft net als in 2020 en 2021 de sterkhouder, maar ook de buitenlandse bezoeker komt stilaan terug. Het totaal aantal overnachtingen in Vlaanderen in de krokusvakantie wordt op hetzelfde niveau ingeschat als in de krokusvakantie van 2019. De binnenlandse overnachtingen doen het 42% beter terwijl de buitenlandse nog steeds 24% lager liggen. Toch is ook dit laatste cijfer al merkelijk beter dan in de voorgaande vakantieperiodes. Tijdens de laatste kerstvakantie lag het aantal buitenlandse bezoekers nog 28% lager in vergelijking met de periode voor corona.

Buitenlandse toeristen vinden opnieuw hun weg naar de kunststeden

De kust blijft de sterkhouder met een vijfde meer overnachtingen dan tijdens de krokusvakantie van 3 jaar geleden. Onze kunststeden hebben het nog steeds het moeilijkst met samen 9% minder overnachtingen dan in de krokusvakantie van 2019. Toch is dit al een stuk beter dan in de vorige vakanties. Ten opzichte van de periode voor de coronacrisis ontvingen onze kunststeden tijdens de herfst- en kerstvakantie respectievelijk nog 35% en 32% minder bezoekers. Tijdens de komende krokus vakantie is dat, naar schatting, nog slechts 16% minder.

 

“[...] We weten dat onze kunststeden tijdens corona de grootste klappen hebben opgevangen door het wegblijven van de buitenlandse bezoekers. We zijn daarom  met Toerisme Vlaanderen vorig jaar gestart met een gerichte campagne in het buitenland om hun troeven in de verf te zetten en we zien nu al de eerste voorzichtige resultaten. De kunststedencampagne loopt trouwens ook nog dit en volgend jaar volle bak verder”
 

 

Cijfers Stardekk  
  stijging in vgl. met 2019
Vlaams GewestBelgië42%
Vlaams GewestBuitenland-24%
Vlaams GewestTotaal-1%
KunststedenBelgië35%
KunststedenBuitenland-16%
KunststedenTotaal-9%
KustBelgië44%
KustBuitenland-31%
KustTotaal20%
Vlaamse regio'sBelgië46%
Vlaamse regio'sBuitenland-46%
Vlaamse regio'sTotaal-7%